20. a 21.12. ředitelské volno

Ve dnech 20. a 21. 12. 2021 vedení školy vyhlásilo ředitelské volno. Žáci tak půjdou do školy naposledy v pátek 17. 12. 2021.

Vedení školy si uvědomuje, že toto rozhodnutí přinese do některých rodin komplikace, proto je na uvedené dny (20. a 21.12) zajištěn, pro zaměstnané rodiče, celodenní dozor jejich dětí ve školní družině – 06:00 – 17:00 h. V systému EduPage jsou vytvořeny „Přihlašovací události“ – Školní družina 20. 12. 2021 a Školní družina 21. 12. 2021. Pokud budete chtít využít tento dozor, přihlaste děti (přípravná třída, 1. – 5. ročník) do 14. 12. 2021. Odběr oběda bude organizován ve školní jídelně ZŠ Ladova. Oběd nebude dotován – cena je 51,- Kč/osobu/oběd. Časy odchodů ze ŠD vyplňte v tomto TISKOPISE a předejte paní vychovatelce!

Děti, které budou v uvedených dnech ve školní družině, budou testovány antigenními testy.

Dne 22. 12. 2021 bylo ředitelské volno již vyhlášeno v úvodu školního roku, proto v tento den není zajištěn provoz ŠD.