Adventní Drážďany

Ve spolupráci s litoměřickým Gymnáziem se vybraní žáci 7. tříd naší školy zúčastnili zájezdu do Drážďan, jehož hlavním cílem byly vánoční trhy na Striezelmarktu. Neopomněli jsme ani významné pamětihodnosti historického centra s příležitostí nákupu vánočních dárků.

Mgr. Andrea Hajná