Adventní jarmark

Děkujeme všem žákům, jejich učitelům, vychovatelkám i ostatní pracovníkům školy za přípravu a provedení Adventního jarmarku. Velký dík ovšem patří všem, kteří přišli do naší školy a společně zahájili čas předvánoční. Že atmosféra byla příjemná a přátelská se můžete přesvědčit na krásných fotografiích, které pořídil pan Miroslav Zimmer.