Třídní schůzka budoucích prvňáčků

Připomínáme, že ve čtvrtek 17. 6. 2021 se uskuteční od 15:30 h třídní schůzka rodičů budoucích 1.tříd a přípravné třídy. Mimo jiné se zde dovíte jak to bude se školní družinou, jak přihlásit dítě na obědy do školní jídelny nebo co připravit „prvňáčkovi“ před nástupem do školy. Schůzka bude probíhat v budově školy, pavilon A, 1.patro, učebna respirium.

Zeměpis, dějepis, tělesná výchova, svět práce …

… nejen tyto předměty si v krásné přírodě vyzkoušeli žáci 6. A a 8. A. Vydali se totiž na výlet po přírodních a středověkých krásách Litoměřicka. Cesta vlakem rychle uběhla a ve městě Úštěk se kochali Židovskou synagogu, Gotickým dvojčetem a Ptačími domky.

Putování pokračovalo na hrad Helfenburk. Zde plnili úkoly z předmětu svět práce – sběr dřeva a rozdělání ohně a opékání špekáčků, odměna za vykonanou práci.

Dobrodružná cesta z hradu zpět do města, prověřila orientaci s mapu a tělesnou zdatnost. Zmrzlina byla sladkou odměnou za ušlé kilometry – celkem 14 km.

Bc. Lucie Dominová

Od 24. 5. 2021 výuka všech tříd v běžném režimu

Dnem 24. 5. 2021 se vrací výuka i na II. stupni do plného prezenčního vyučovacího režimu.

Žáci a zaměstnanci budou testování 1x týdně (zpravidla v pondělí 1. vyuč.hodinu) antigenními testy – videonávod ZDE. Nadále platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest a dodržování hygienických pravidel – rozestupy, používání desinfekce na ruce, větrání. Vstup do budovy školy (v 07:45 h) rozdělen – pro žáky I. stupně hlavním vchodem, žáci II. stupně zadním vchodem.

Výuka tělesné výchovy může již probíhat i ve vnitřních prostorech.

Dnem 24. 5. 2021 vstoupí v platnost nový rozvrh vyučování – v systému EduPage zveřejněn 20. 5. 2021.

 

Od 17.5. 2021 žáci I. stupně v běžném režimu

Změny v režimu vyučování od 17. 5. 2021:

 • Třídy I. stupně (PT, 1.- 5. ročník) osobní přítomnost ve škole, tzn. ukončení rotační výuky a návrat k běžné výuce.
 • 6.A, 7.A, 8.A – distanční povinná výuka.
 • 6.B, 7.B, 8.B a 9.Aprezenční denní forma výuky.
 • Pro vyučování od 17. 5. 2021 je sestaven nový rozvrh pro výuku. Rozvrh bude do systému EduPage nahrán ve čtvrtek 13. 5. 2021. Připomínáme, že tělesná výchova bude organizována ve venkovních prostorách a žáci musí být vybaveni odpovídajícím oblečením a obuví pro tělovýchovu, vč. sáčku pro odložení roušky!
 • Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, vč. školní družiny. Zaměstnanci respirátor, žáci minimálně chirurgickou roušku.
 • Škola je povinna testovat žáky a zaměstnance školy antigenními testy. Žáci I. stupně a zaměstnanci školy 1x týdně, žáci II. stupně budou testováni 2x týdně – při příchodu do školy 1. vyučovací hodinu.
 • Vstup do budovy školy před zahájením vyučování:
  • žáci I. stupně (PT, 1. – 5. ročník) – v 07:45 h hlavním vchodem samostatně
  • žáci II. stupně (6. – 9. ročník) – v 07:45 h zadním vchodem (od hřiště), samostatně.
 • Učebny a společné prostory budou pravidelně větrány, a pokud to klimatické podmínky dovolí, mohou být některé hodiny vyučovány ve venkovních prostorách.
 • Školní družina a školní klub budou v běžném režimu, ruší se omezení a povinnost homogenních skupin.
 • Škola s ohledem na osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole již nezajišťuje péči o děti vybraných profesí.
 • Školní jídelna pokračuje v provozu. Režim odběru stravy bude řízen rozpisem.

Žáci II. stupně rotačně od 10.5.2021 ve škole

Dnem 10. 5. 2021 je nově povolena osobní přítomnost žáků i II. stupně ve škole s následujícími mimořádnými opatřeními:

 • 6.A, 7.A, 8.A – prezenční denní forma výuky v lichých týdnech se zahájením 10. 5. 2021. V sudých týdnech povinná distanční výuka.
 • 6.B, 7.B, 8.B a 9.A – prezenční denní forma výuky v sudých týdnech se zahájením 17. 5. 2021. V lichých týdnech povinná distanční výuka.
 • Pro vyučování od 10. 5. 2021 je sestaven nový rozvrh pro výuku jak pro I. tak i II. stupeň. Rozvrh bude do systému Edupage nahrán ve čtvrtek 6. 5. 2021. Upozorňujeme na rozdílné rozvrhy v lichých a sudých týdnech. Např. se při distanční výchově nebudou vyučovat předměty výchov.
 • Do rozvrhu je mimo jiné zařazen i předmět tělesná výchovaTělesná výchova bude organizována pouze ve venkovních prostorách, bez roušky. Doporučujeme žáky vybavit pro tělesnou výchovu sportovním oděvem pro aktivity venku, vč. vhodné sportovní obuvi. Žáci budou využívat před zahájením tělesné výchovy šatny u tělocvičny.
 • Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, vč. školní družiny. Zaměstnanci respirátor, žáci minimálně chirurgickou roušku.
 • Škola je povinna testovat žáky a zaměstnance školy antigenními testy. Žáci a zaměstnanci školy jsou od 3. 5. 2021 testováni 1x týdně, žáci II. stupně budou od 10. 5. 2021 testováni 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Pokyny k testování v samostatném informačním letáku ZDE.
 • Vstup do budovy školy před zahájením vyučování bude upraven:
  • žáci I. stupně (PT, 1. – 5. ročník) – v 07:45 h hlavním vchodem samostatně
  • žáci II. stupně (6. – 9. ročník) – v 07:45 h zadním vchodem (od hřiště), samostatně.
 • Dne 10. 5., resp. 17.5. bude rozvrh upraven – 1. – 2. vyučovací hodina bude u tříd II. stupně vyučovaný předmět Osobnostně sociální výchova (třídnická hodina).
 • Učebny a společné prostory budou pravidelně větrány, a pokud to klimatické podmínky dovolí, mohou být některé hodiny vyučovány ve venkovních prostorách.
 • Školní jídelna pokračuje v provozu. Režim odběru stravy bude řízen rozpisem.

Organizace vyučování od 12. 4. 2021

Dnem 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole s následujícími mimořádnými opatřeními:

 • Žáci PT, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A – prezenční denní forma výuky v lichých týdnech se zahájením 12. 4. 2021
 • Žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B – prezenční denní forma výuky v sudých týdnech se zahájením 19. 4. 2021
 • Žáci 6. – 9. ročníků – pokračují v distanční formě vzdělávání
 • Pro žáky 6. – 9. tříd je možné organizovat konzultace a to v nejvyšším počtu 6 žáků
 • Pro vyučování od 12. 4. 2021 je sestaven nový rozvrh. Rozvrh bude do systému Edupage nahrán ve čtvrtek 8. 4. Upozorňujeme na rozdílné rozvrhy v lichých a sudých týdnech. Např. se při distanční výchově nebudou vyučovat předměty výchov.
 • Škola je povinna testovat žáky a zaměstnance školy 2x týdně antigenními testy (pokyny k testování v samostatném informačním letáku ZDE)
 • Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, vč. školní družiny. Zaměstnanci respirátor, žáci minimálně chirurgickou roušku.
 • Učebny a společné prostory budou pravidelně větrány a pokud to klimatické podmínky dovolí, mohou být některé hodiny vyučovány ve venkovních prostorách.
 • Školní družina bude v provozu 06:00 – 07:45 h a 11:40 – 16:00 h pro žáky PT, 1. – 5. ročníků. Ve ŠD bude zachována homogenita tříd. Před příchodem do ranní družiny je žákovi proveden test za asistence zákonného zástupce! (trvání testu min 20 min) ve vestibulu školy. Žádáme rodiče, aby činnost ŠD využívali pouze na dobu nezbytně nutnou!
 • Školní jídelna bude v provozu. Režim odběru stravy bude řízen rozpisem podle oddělení školní družiny a tímto rozpisem se řídí i žáci, kteří ŠD nenavštěvují. Tzn. není možný samostatný (individuální) odběr oběda v jídelně!
 • Vstup „třetích“ osob (mimo žáky a zaměstnance) do budovy školy je omezen. Setkání je nutno domluvit předem s vyučujícím a realizovat pouze ve vstupním vestibulu školy.
 • V době distanční výuky mají rodiče nárok na čerpání ošetřovného. Bližší informace na odkaze  ZDE.

Výuka od 8. 3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, po skončení jarních prázdnin najíždí všechny ročníky na distanční výuku. Vyučování bude realizováno ve 3 úrovních:

1/ online výuka prostřednictvím aplikace Google Meet

2/ online výuka (zadávání úkolů) prostřednictvím EduPage

3/ offline výuka – úkoly v tištěné podobě, které se budou předávat žákům (zák.zástupcům) vždy v pondělí a ve středu v čase 08:00 – 09:00 h ve vestibulu školy.

V tuto dobu bude ve škole přítomen pracovník školy, který zabezpečí volný přístup do budovy.

Školní družiny a školní jídelna budou mimo provoz.

Škola může v mimořádných případech zapůjčit školní tablety (omezené množství) pro své žáky, kterým chybí potřebná technika pro online vzdělávání.

Úřední hodiny – pondělí, středa 07:30 – 11:00 h.

Režim vyučování od 15.2. zatím beze změn

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,
na základě informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude od 15. 2. 2021 pokračovat režim vyučování ve stávajícím režimu. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Tzn. že stále se vzdělávají ve škole pouze žáci PT, 1. a 2. ročníků, ostatní žáci distančně.

Předávání pololetních vysvědčení

Žáci naší školy si ve čtvrtek 28. 1. 2021 převzali výpisy z vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020/2021. Pouze ti nejmladší, tzn. prvňáčci a druháci, si mohli vysvědčení převzít od svých učitelů ve třídách, ostatním byl výpis známek zaslán elektronicky, prostřednictvím školního informačního systému EduPage.