Bezpečně do školy

Žáci 1.A a 1.B se dne 18. 9. 2018 zúčastnili na dopravním hřišti v Litoměřicích akce „Bezpečná cesta do školy“. Moc se jim to líbilo. Dozvěděli se mnoho zajímavého.

Mgr. Michaela Hasmanová

Cyklovýlet deváťáků

V pondělí vyrazili žáci třídy 9.A na cyklovýlet do Roudnice nad Labem. V rámci předmětu výchova ke zdraví se zapojili do projektu Evropský týden mobility, který se snaží klást důraz na zdraví životní styl a preferuje přirozený pohyb – jako je chůze, běh či jízda na kole.

Žáci měli sraz v 8:00 před školou. Po dofouknutí podhuštěných kol a vyzkoušení brzd vyrazili na výlet směr Roudnice nad Labem. Cesta tam byla naplánována po levém břehu Labe přes Terezín, Kopisty, Počáply, Nučničky (zde byla přestávka na svačinu a zábavné zdolávání překážek na dětském hřišti), Libotenice, Hrobce. Na roudnickém náměstí žáci využili samostatný rozchod k nákupu zmrzlin či jídla. Po dostatečném odpočinku se vydali zpět k domovu, ale tentokráte po pravém břehu Labe přes Vědomice, Černěves, Lounky (opět zastávka a občerstvení –  u Trumpetky, zde boxování do boxovacího pytle), Nučnice, Křešice zpět do krásných Litoměřic. Všichni žáci zvládli výlet v pořádku, bez zranění, užili si ho do poslední chvíle a v neposlední řadě udělali něco dobrého pro své zdraví. Někteří dokonce ujeli takovou vzdálenost cca 45 kilometrů poprvé v životě.

Martin Markvart, třídní učitel 9.A

Zahájení školního roku

V pondělí 3.9. přivítáme nové žáky. Slavnostní zahájení paní ředitelkou se uskuteční před budovou školy v 08:00 h. Žáci budou ve svých třídách do 8:45 h (I.stupeň), resp. do 09:45 h (II. stupeň).

V úterý budou žáci ve svých třídách s třídními učiteli do 11:40 h. Od středy 5. 9. bude výuka organizována podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování.

Fotografie z přivítání prvňáčků naleznete ZDE

Provoz školní družiny bude v pondělí do 16:00 h, další dny již podle řádné provozní doby – viz info ŠD ZDE.

Hurá prázdniny.

Ve čtvrtek 28. 6. jsme se, i přes nepřízeň počasí, rozloučili na Zahradní slavnosti s žáky 9.A. Poděkování za krásná vystoupení patří všem učitelům a především žákům. Deváťákům přejeme hodně štěstí v nové životní etapě a ostatním přejeme krásné prázdniny se sluníčkem a pohodou.

Nikol Kekrtová a Viktorie Štěchová na Hradě

„Večer litoměřických nadějí“. V tomto duchu se nesla slavnostní akce v konferenčním sále hradu, jejímiž hosty se stali mimořádně nadaní žáci a studenti litoměřických základních škol a základní umělecké školy. Za naši školu byly nominovány žákyně Nikol Kekrtová (3.A) a Viktorie Štěchová (8.A) Byli oceněni starostou města Ladislavem Chlupáčem a předsedou správní rady Nadačního fondu Kalich Alexandrem Vondrou za mimořádné úspěchy, kterých dosahují dlouhodobě nebo jich dosáhli v právě končícím školním roce, a to jak ve vědomostních, hudebních, tak i sportovních soutěžích.

Gratulujeme oběma žákyním a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

Další informace k akci si můžete přečíst na stránkách Města Litoměřice ZDE.

Deváťáci si užívají konec „základky“

Žáci 9. A si užívali konec školního roku a ukončení povinné školní docházky. S paní učitelkou třídní Mgr. Jiřinou Běželovou se vydali na výlety na mělnický zámek, k soutoku Labe s Vltavou nebo na úštěckou Kalvárii.

Přejeme jim krásné loučení na Zahradní slavnosti a hodně štěstí v nové životní etapě. 

Zahradní slavnost

Vážení rodiče a přátelé naší školy, srdečně Vás zveme na již tradiční Zahradní slavnost, která se uskuteční ve čtvrtek 28. června 2018 od 15:00 h v areálu školy. Připravená jsou vystoupení žáků jednotlivých tříd, rozloučení s deváťaky a také nabídka zapojení do závěrečného tančení. Akci zakončíme fotbalovým utkáním učitelů, žáků a rodičů. Plakátek ZDE.

Upozornění – vzhledem k předpovědi počasí se slavnost uskuteční v tělocvičně školy.

Páťáci v zábavném parku Mirakulum

Ve středu 13.6. jsme vyjeli za zábavou do Milovic. Celou cestu nám pršelo. Doufali jsme, že v zábavném parku pršet nebude. Déšť neustal, ale nám to nevadilo. Užívali jsme si atrakcí. Pokořili jsme dvoulanovky, houpačky malé, houpačky obří, kolotoče, bludiště, podzemní chodby, trampolíny, tobogány a prolézačky. My sportovci jsme otestovali i vodní svět. Zábavný park je obrovský, má 10 hektarů a stále se rozšiřuje. Všechny atrakce byly super. Cestou do Litoměřic nám pan řidič zatopil, takže jsme téměř uschli. Výlet se nám moc líbil a rádi se tam vrátíme.

Žáci 5.A a 5.B

Miniházená

Naše škola byla opět v tomto školním roce zapojena do projektu Litoměřické školní ligy v miniházené organizované házenkářským klubem Lovci Lovosice. Během školního roku se konalo celkem 8 přípravných turnajů, kterých se zúčastnilo přes 65 žáků naší školy z 2. – 5. třídy. Následně se konaly finálové turnaje, kde se již počítali výsledky.

Finálový turnaj pro žáky 4. – 5. tříd se konal v úterý 5. června, kde se mezi sebou ve dvou skupinách utkalo celkem deset družstev. Žáci naší školy v těžké konkurenci nakonec dokázali zvítězit, když ztratili pouze jeden bod za remízu ve skupině. Patří jim tedy velké poděkování za předvedený výkon a obrovskou snahu. Tento tým byl tvořen zejména žáky, kteří během roku navštěvovali kroužek miniházené a to na předvedené hře bylo velice znát. Soupiska: Skřivánek, Reichman, Čedík, Hodurek, Rác, Berky, Bareš, Pfeifer, Tlachna, Vejmola.

Finálový turnaj pro žáky 2. – 3. tříd se konal v pátek 8. června. Hrál se stejným modelem jako turnaj starší kategorie. Zde naši žáci obsadili 9. místo, ale i tak je třeba všem zúčastněným poděkovat za bojovnost a nadšení. Soupiska: Zavřel, Talpa, Michal, Horčička, Krajník, Obereiter, Gujda, Homola, Vašutová.

Mgr. Roman Jelínek

Třídní schůzka budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se bude konat ve čtvrtek 21. 6. 2018 od 16:30 h v budově školy, 1.patro, respirium.

Na třídní schůzce budete informování o složení třídních kolektivů, fungování školní družiny a školní jídelny. Třídní učitelé Vás budou informovat co připravit dětem před nástupem do školy a jak bude organizován první týden v září.