Krásné prázdniny

Přejeme všem žákům krásné prázdniny, hodně sluníčka, zážitků a pohody. Všem kantorům klidnou a příjemnou dovolenou, stejně tak i všem zaměstnancům školy.

Zahradní slavnost 2019

Vážení rodiče a přátelé naší školy srdečně Vás zveme na tradiční Zahradní slavnost k ukončení školního roku. Svá vystoupení Vám představí žáci 1. – 8. tříd a žáci 9. tříd si užijí šerpování a ukončení povinné školní docházky. Připravené budou i stánky s občerstvením. Slavnost bude zahájena v 15:00 h ve sportovním areálu školy. Letáček zahr. slavnost 2019

Hansa park a Berlín

Na začátku června jsme s naší školou zavítali do Německa. Konkrétně byl naším cílem zábavní park Hansapark na břehu Baltického moře v severním Německu. Dlouhá cesta nám začala již před půlnocí, ale celkem rychle utekla a my po 8 hodinách cesty mohli stanout před branami parku. Ještě nám nějaký ten čas zbyl a tak jsme se vydali k moři, kde se někteří z nás nebáli a alespoň si ve studené vodě schladili nohy. Pak už nás čekal jen celý den na úžasných atrakcích. Volný pád ze 120m, horská dráha se zrychlením z 0 na 100 km/h za 1.4s, dokonale strašidelná horská dráha Kärnan, vodní dráhy a spousty dalších vynikajících atrakcí. Ještě jako třešnička na dortu bylo, že po odchodu z parku jsme se šli vykoupat do studeného Baltu. Pak už jsme jen padli vysílení do autobusu a nabrali směr Berlín. Vyčerpaní jsme se dobelhali na hostel, kde i přes úmorné vedro jsme pokračovali v započatém spánku. Ráno nám přítomní učitelé připravili, slovy pana učitele Jandače, „kontinentální snídani“.
Krátce na to jsme vyrazili do ulic Berlína. Byli jsme u Braniborské brány, budovy Říšského sněmu, památníku Rudé armády, památníku Holokaustu a dalších památek.
Na Alexander platz pod televizní věží nám byl dá rozchod, který jsme využili na nákupy jídla a oblečení. Na zpáteční cestě nás ještě čekala zastávka u zbytků Berlínské zdi, která dnes slouží především jako plátno pro pouliční umělce. Už teď se hrozně moc těšíme kam zavítáme příště, protože tento výlet byl skutečně nezapomenutelný.
Účastníci zájezdu

Schůzka rodičů budoucích I.tříd

Zveme rodiče budoucích prvňáčků na setkání, které se uskuteční 19. června 2019 od 17:00 hodin v budově školy, blok A, 1.patro – učebna respirium.

Děkujeme za podporu

Děkujeme za hlas. Naše škola získala nejvíce hlasů pro projekt v rámci akce Participativního rozpočtu města. Rada Města Litoměřice bude projednávat náš projekt dětského hřiště s herními prvky, které by mělo být vybudováno u naší školy.

 

Čarodějnice

Letošní svátek čarodějnic připadl na úterý 30. dubna. Děti ze školní družiny letos opět plnily úkoly a soutěžily v prostorách školy a družiny, kde pro ně paní vychovatelky ve spolupráci se žáky vyšších ročníků připravily strašidelné a znalostní disciplíny. Letos jsme si buřtíky neupekly, ale nepřijdeme o ně! Další akcí je Den dětí.

Škola má novou aparaturu

Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit, že škola pořídila novou ozvučovací aparaturu. Aparaturu jsme pořídili z finančních prostředků, které byly vybrány v rámci adventního jarmarku. Znovu tedy děkujeme všem, kteří touto formou naši školu podporují. Věříme, že nový ozvučovací set přispěje k pěkným zážitkům, spojených s vystoupením našich žáků.

Tvořivá dílna a plavání se ŠD

V sobotu se sešli děti se svými rodiči, aby si užili jarního tvořenívelikonoční tématikou. Další si mohli společně zaplavat v krytém bazénu. Vychovatelky školní družiny se na tuto tradiční akci pečlivě připravily a nabídly všem účastníkům rozmanité činnosti. Těší nás, že i letos byl zájem o tuto akci veliký a všichni, kteří do školy přišli, byli spokojeni. Děkujeme všem, kteří nás podpořili, paní asistentkám a učitelkám, které pomáhaly a šikovným pekařkám a pekařům, kteří přinesli dobroty na svačinku.

Dagmar Hrdinová

Ukliďme Česko

Sobota 6. dubna tradičně patřila celostátní akci „Ukliďme Česko“. Dobrovolníci tento den uklízejí odpadky po lidech, kteří je odhazují do přírody, přestože je kolem nás spousta kontejnerů na tříděný i směsný odpad a město Litoměřice provozuje sběrný dvůr. Ani my jsme letos nemohli chybět! Děkujeme touto cestou žákům 4.A a jejich rodičům, že jim není lhostejné, jak vypadá životní prostředí, v němž žijeme. Jsou tak vzorným příkladem pro ostatní.

Mgr. Ilona Futerová

Ekohrátky, ozdravný pobyt 4.A a 4.B v Peci pod Sněžkou

Poslední týden v březnu vyjeli čtvrťáci naší školy na chatu Lucký v Peci pod Sněžkou, kde se zúčastnili ekologického programu EKOHRÁTKY, který byl finančně podpořen Fondem životního prostředí. Pro žáky byl připraven zajímavý program. V pondělí a v úterý za nimi dorazili pedagogové z KRNAPu. Vysvětlili jim, co je to národní park, povídali o chování v této chráněné oblasti, dále se děti dověděly o endemitech ze světa rostlin a živočichů vyskytujících se pouze na území Krkonoš. V přírodě zkoušely za pomoci nahrávky přilákat našeho nejmenšího ptáčka – králíčka. A podařilo se. Další dopoledne patřilo fauně a flóře Krkonoš. Děti poznávaly živočichy podle srsti, paroží, nožek a rostliny podle obrázků. Asi nejvíce se dětem líbil celodenní výlet z Pece pod Sněžkou  autobusem do Janských Lázní odkud vyjely lanovkou na Černou horu a pěšky došly až na Hnědý vrch s rozhlednou, kterou nejodvážnější turisté zdolali. Ve čtvrtek žáci zpracovávali informace v testu, tvořili mapu výletu a plánek okolí chalupy. Závěrečný den si děti užily v Horním Maršově, kde sídlí Středisko ekologické výchovy Sever. Pro děti zde byly připraveny dílničky a tak si všichni vyrobili postavičky ze lnu, navlékali si korálky, filcovali z ovčí vlny a zkusili tkát na tkalcovském stavu.

Během celého pobytu vyplnily děti volné chvíle koulováním, bobováním a lyžováním, protože letošní příděl sněhu v Krkonoších byl skutečně bohatý a sněhová nadílka  vydržela i do závěru března.

Ozdravný pobyt s ekologickou výchovou byl velmi úspěšný, děti byly spokojené a nadšené. A to byl náš hlavní cíl.

Mgr. Ilona Futerová