Oslavy založení školy se vydařily

Děkujeme všem, kteří přišli oslavit 40. výročí založení školy. Po slavnostním zahájení, které obsahovalo slavnostní proslov současné paní ředitelky Blanky Ježkové,  vystoupení žáků s animovaným pásmem z dějin Litoměřic a vtipný poetický průřez (celá báseň ZDE- autor Mgr. Lenka Mikešová) z historie i současnosti školy, se dění přesunulo do školy. Velkému zájmů se těšily školní kroniky a panely s fotografiemi. Nejživěji bylo za školou ve sportovním areálu, kde si mnozí své vzpomínky na školní chvíle oživili při setkáních s bývalými kantory, vychovatelkami i spolužáky.

Slavnostní den si užili i současní žáci při sportovních soutěžích, na obří nafukovací skluzavce nebo u hasičské techniky.

Touto formou chceme vyjádřit poděkování všem kteří se podíleli na přípravách a organizaci oslav, především Městu Litoměřice, panu starostovi Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, Radě rodičů při naší škole, SDH Litoměřice a Brozany, TSM Litoměřice. K dobré zábavě patří i dobré pití a jídlo a to zajišťovali Restaurace Johannahof, Pražírna kávy Zoban, Palačinky T. Vinš.

Akci na své fotoaparáty zachytili pan Miroslav Zimmer a paní Markéta Hokrová. Díky!

Video reportáž z oslav ZDE.

40.výročí založení školy

Dne 16. září 2021 se od 14:00 h uskuteční slavnostní setkání u příležitosti oslav 40. výročí založení školy.

Program:

 • přivítání před školou, slovo ředitelky
 • kulturní vystoupení žáků
 • prohlídka školy
 • přátelské posezení
 • sportovní aktivity pro děti

V areálu bude možné zakoupit občerstvení.

Pozvánku možné stáhnout ZDE.

 

Slavnostní zahájení školního roku

Začal školní rok 2021/22 a paní ředitelka při slavnostním zahájení přivítala nové žáky, kteří nastoupili do prvních tříd, ale také do přípravné třídy. Přejeme všem žákům naší školy, aby se jim ve škole líbilo a naučili se mnoho užitečných věcí, které ve svém životě uplatní.

Zahájení školního roku

Vyučování bude od 1. 9. 2021 probíhat v řádné prezenční formě pro všechny žáky školy.

 1. 9. 8:00 h Slavnostní zahájení, přivítání žáků 1. tříd  – výuka do 09:40 h
 1. 9. výuka do 11:40, třídnické hodiny, (PT a 1.A,1.B do 9:40 h)
 2. 9. výuka podle rozvrhu – I. stupeň do 11:40 h, II. stupeň do 12:35 h (PT, 1.A, 1.B do 10:45 h). Od 6. 9. plnohodnotné vyučování podle rozvrhu (6. – 8. 9. PT, 1.A, 1.B max do 11:40 h)

V souladu s platnými protiepidemickými doporučeními:

 • bude ve dnech 1., 6. a 9. září provedeno preventivní screeningové testování antigenními testy (testy zn. GENRUI). U žáků PT a 1.tříd to bude 2., 6. a 9. 9. 2021.
 • všechny osoby při vstupu do budovy školy jsou povinny mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uváděn v platném opatření Ministerstva zdravotnictví. Pokud žák neabsolvuje preventivní testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.
 • testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky pro bezinfekčnost, tzn. 14 dní po dokončeném očkování, nebo prodělání onemocnění COVID 19 po dobu 180 dní od prvního pozitivního PCR testu. Obě tyto skutečnosti je nutno doložit v písemné podobě vedení školy. Taktéž je nutno doložit případný negativní výsledek testu, který byl proveden v odběrovém místě.

Školní družina i školní jídelna jsou v provozu. Režim bude organizován v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.

Činnost zájmových kroužků bude zahájena 20. 9. 2021. Přihlášky je nutno odevzdat vedoucím těchto kroužků.

 

Krásné prázdniny

Žáci převzali od svých třídních učitelek a učitelů vysvědčení a vyrazili s úsměvem na prázdniny. Poslední zamávání před školu jsme dostali od „deváťáků“, kteří se vydali vstříc nové životní etapě. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů.

Všem přejeme krásné prázdniny, plné sluníčka a úžasných zážitků!

Třídní schůzka budoucích prvňáčků

Připomínáme, že ve čtvrtek 17. 6. 2021 se uskuteční od 15:30 h třídní schůzka rodičů budoucích 1.tříd a přípravné třídy. Mimo jiné se zde dovíte jak to bude se školní družinou, jak přihlásit dítě na obědy do školní jídelny nebo co připravit „prvňáčkovi“ před nástupem do školy. Schůzka bude probíhat v budově školy, pavilon A, 1.patro, učebna respirium.

Zeměpis, dějepis, tělesná výchova, svět práce …

… nejen tyto předměty si v krásné přírodě vyzkoušeli žáci 6. A a 8. A. Vydali se totiž na výlet po přírodních a středověkých krásách Litoměřicka. Cesta vlakem rychle uběhla a ve městě Úštěk se kochali Židovskou synagogu, Gotickým dvojčetem a Ptačími domky.

Putování pokračovalo na hrad Helfenburk. Zde plnili úkoly z předmětu svět práce – sběr dřeva a rozdělání ohně a opékání špekáčků, odměna za vykonanou práci.

Dobrodružná cesta z hradu zpět do města, prověřila orientaci s mapu a tělesnou zdatnost. Zmrzlina byla sladkou odměnou za ušlé kilometry – celkem 14 km.

Bc. Lucie Dominová

Od 24. 5. 2021 výuka všech tříd v běžném režimu

Dnem 24. 5. 2021 se vrací výuka i na II. stupni do plného prezenčního vyučovacího režimu.

Žáci a zaměstnanci budou testování 1x týdně (zpravidla v pondělí 1. vyuč.hodinu) antigenními testy – videonávod ZDE. Nadále platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest a dodržování hygienických pravidel – rozestupy, používání desinfekce na ruce, větrání. Vstup do budovy školy (v 07:45 h) rozdělen – pro žáky I. stupně hlavním vchodem, žáci II. stupně zadním vchodem.

Výuka tělesné výchovy může již probíhat i ve vnitřních prostorech.

Dnem 24. 5. 2021 vstoupí v platnost nový rozvrh vyučování – v systému EduPage zveřejněn 20. 5. 2021.

 

Od 17.5. 2021 žáci I. stupně v běžném režimu

Změny v režimu vyučování od 17. 5. 2021:

 • Třídy I. stupně (PT, 1.- 5. ročník) osobní přítomnost ve škole, tzn. ukončení rotační výuky a návrat k běžné výuce.
 • 6.A, 7.A, 8.A – distanční povinná výuka.
 • 6.B, 7.B, 8.B a 9.Aprezenční denní forma výuky.
 • Pro vyučování od 17. 5. 2021 je sestaven nový rozvrh pro výuku. Rozvrh bude do systému EduPage nahrán ve čtvrtek 13. 5. 2021. Připomínáme, že tělesná výchova bude organizována ve venkovních prostorách a žáci musí být vybaveni odpovídajícím oblečením a obuví pro tělovýchovu, vč. sáčku pro odložení roušky!
 • Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, vč. školní družiny. Zaměstnanci respirátor, žáci minimálně chirurgickou roušku.
 • Škola je povinna testovat žáky a zaměstnance školy antigenními testy. Žáci I. stupně a zaměstnanci školy 1x týdně, žáci II. stupně budou testováni 2x týdně – při příchodu do školy 1. vyučovací hodinu.
 • Vstup do budovy školy před zahájením vyučování:
  • žáci I. stupně (PT, 1. – 5. ročník) – v 07:45 h hlavním vchodem samostatně
  • žáci II. stupně (6. – 9. ročník) – v 07:45 h zadním vchodem (od hřiště), samostatně.
 • Učebny a společné prostory budou pravidelně větrány, a pokud to klimatické podmínky dovolí, mohou být některé hodiny vyučovány ve venkovních prostorách.
 • Školní družina a školní klub budou v běžném režimu, ruší se omezení a povinnost homogenních skupin.
 • Škola s ohledem na osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole již nezajišťuje péči o děti vybraných profesí.
 • Školní jídelna pokračuje v provozu. Režim odběru stravy bude řízen rozpisem.