Krásné vánoční svátky

Přejeme všem žákům, kantorům, vychovatelkám, asistentkám i zaměstnancům klidné vánoční svátky. Do nového roku 2022 pevné zdraví a nám všem návrat do běžného života bez karantén, distanční výuky, testování …

Děkujeme za spolupráci všem rodičům, kteří se starají o své děti a pomáhají překonat současné složité období ve vzdělávání.

20. a 21.12. ředitelské volno

Ve dnech 20. a 21. 12. 2021 vedení školy vyhlásilo ředitelské volno. Žáci tak půjdou do školy naposledy v pátek 17. 12. 2021.

Vedení školy si uvědomuje, že toto rozhodnutí přinese do některých rodin komplikace, proto je na uvedené dny (20. a 21.12) zajištěn, pro zaměstnané rodiče, celodenní dozor jejich dětí ve školní družině – 06:00 – 17:00 h. V systému EduPage jsou vytvořeny „Přihlašovací události“ – Školní družina 20. 12. 2021 a Školní družina 21. 12. 2021. Pokud budete chtít využít tento dozor, přihlaste děti (přípravná třída, 1. – 5. ročník) do 14. 12. 2021. Odběr oběda bude organizován ve školní jídelně ZŠ Ladova. Oběd nebude dotován – cena je 51,- Kč/osobu/oběd. Časy odchodů ze ŠD vyplňte v tomto TISKOPISE a předejte paní vychovatelce!

Děti, které budou v uvedených dnech ve školní družině, budou testovány antigenními testy.

Dne 22. 12. 2021 bylo ředitelské volno již vyhlášeno v úvodu školního roku, proto v tento den není zajištěn provoz ŠD.

Testování 22. a 29. 11. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 uskuteční testování na onemocnění covid-19 antigenními testy. Testování bude probíhat na stejném principu jako v září letošního roku. Pokud nebude žák ve škole přítomen v pondělí, absolvuje test první den příchodu do školy! Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
Detailní informace naleznete na https://www.edu.cz/.

Žáci na bruslích

Po dlouhé době se vrátilo oblíbené bruslení na zimním stadionu. Hned první nabídku využili žáci z tříd 2.B, 5.A, 5.B, 8.A, 8.B a 9.A. Děti se zdokonalují v bruslení nebo začínají s prvními bruslařskými krůčky. Každopádně si to všichni užívají a využijí i další nabízené termíny. Pro naši školu jsou vyčleněny v lichých týdnech pondělky (8:00 – 9:30 h) a v sudých týdnech středy (12:00 – 13:30 h).

Nejlepší běžci jsou žáci z Havlíčkovky.

Ve středu 13. října se konalo okresní kolo v přespolním běhu v krásném zámeckém parku v Ploskovicích. Dorazilo sem více jak deset škol z Litoměřic, Roudnice nad Labem, Terezína či Lovosic.  Naši chlapci se konkurence nezalekli a obsadili dvě první místa v týmových soutěžích! První zlato vybojovali pro naši školu v kategorii II. (4.a 5.třída) tito žáci: Václav Rybář ze 4.B a kluci z 5.A Kristián Hájek, Gurtpreet Singh, Tadeáš Branke a Kryštof Branke, který se navíc umístil na krásném druhém místě v kategorii jednotlivců. Druhé zlato v týmovém závodě přidali chlapci v kategorii III. (tedy žáci ze šestých a sedmých tříd) ve složení: Matyáš Tvrzník 6.A, Tomáš Talpa 7.A, Tomáš Trousil 7.A, Jan Hlavnička a Jakub Hlavnička ze 7.B. Gratulujeme a děkujeme žákům za výbornou reprezentaci naší školy.
Martin Markvart

Oslavy založení školy se vydařily

Děkujeme všem, kteří přišli oslavit 40. výročí založení školy. Po slavnostním zahájení, které obsahovalo slavnostní proslov současné paní ředitelky Blanky Ježkové,  vystoupení žáků s animovaným pásmem z dějin Litoměřic a vtipný poetický průřez (celá báseň ZDE- autor Mgr. Lenka Mikešová) z historie i současnosti školy, se dění přesunulo do školy. Velkému zájmů se těšily školní kroniky a panely s fotografiemi. Nejživěji bylo za školou ve sportovním areálu, kde si mnozí své vzpomínky na školní chvíle oživili při setkáních s bývalými kantory, vychovatelkami i spolužáky.

Slavnostní den si užili i současní žáci při sportovních soutěžích, na obří nafukovací skluzavce nebo u hasičské techniky.

Touto formou chceme vyjádřit poděkování všem kteří se podíleli na přípravách a organizaci oslav, především Městu Litoměřice, panu starostovi Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, Radě rodičů při naší škole, SDH Litoměřice a Brozany, TSM Litoměřice. K dobré zábavě patří i dobré pití a jídlo a to zajišťovali Restaurace Johannahof, Pražírna kávy Zoban, Palačinky T. Vinš.

Akci na své fotoaparáty zachytili pan Miroslav Zimmer a paní Markéta Hokrová. Díky!

Video reportáž z oslav ZDE.

40.výročí založení školy

Dne 16. září 2021 se od 14:00 h uskuteční slavnostní setkání u příležitosti oslav 40. výročí založení školy.

Program:

 • přivítání před školou, slovo ředitelky
 • kulturní vystoupení žáků
 • prohlídka školy
 • přátelské posezení
 • sportovní aktivity pro děti

V areálu bude možné zakoupit občerstvení.

Pozvánku možné stáhnout ZDE.

 

Slavnostní zahájení školního roku

Začal školní rok 2021/22 a paní ředitelka při slavnostním zahájení přivítala nové žáky, kteří nastoupili do prvních tříd, ale také do přípravné třídy. Přejeme všem žákům naší školy, aby se jim ve škole líbilo a naučili se mnoho užitečných věcí, které ve svém životě uplatní.

Zahájení školního roku

Vyučování bude od 1. 9. 2021 probíhat v řádné prezenční formě pro všechny žáky školy.

 1. 9. 8:00 h Slavnostní zahájení, přivítání žáků 1. tříd  – výuka do 09:40 h
 1. 9. výuka do 11:40, třídnické hodiny, (PT a 1.A,1.B do 9:40 h)
 2. 9. výuka podle rozvrhu – I. stupeň do 11:40 h, II. stupeň do 12:35 h (PT, 1.A, 1.B do 10:45 h). Od 6. 9. plnohodnotné vyučování podle rozvrhu (6. – 8. 9. PT, 1.A, 1.B max do 11:40 h)

V souladu s platnými protiepidemickými doporučeními:

 • bude ve dnech 1., 6. a 9. září provedeno preventivní screeningové testování antigenními testy (testy zn. GENRUI). U žáků PT a 1.tříd to bude 2., 6. a 9. 9. 2021.
 • všechny osoby při vstupu do budovy školy jsou povinny mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uváděn v platném opatření Ministerstva zdravotnictví. Pokud žák neabsolvuje preventivní testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.
 • testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky pro bezinfekčnost, tzn. 14 dní po dokončeném očkování, nebo prodělání onemocnění COVID 19 po dobu 180 dní od prvního pozitivního PCR testu. Obě tyto skutečnosti je nutno doložit v písemné podobě vedení školy. Taktéž je nutno doložit případný negativní výsledek testu, který byl proveden v odběrovém místě.

Školní družina i školní jídelna jsou v provozu. Režim bude organizován v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.

Činnost zájmových kroužků bude zahájena 20. 9. 2021. Přihlášky je nutno odevzdat vedoucím těchto kroužků.

 

Krásné prázdniny

Žáci převzali od svých třídních učitelek a učitelů vysvědčení a vyrazili s úsměvem na prázdniny. Poslední zamávání před školu jsme dostali od „deváťáků“, kteří se vydali vstříc nové životní etapě. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů.

Všem přejeme krásné prázdniny, plné sluníčka a úžasných zážitků!