Školní fórum

V úterý 12. dubna se opět, po dvou letech, konalo v naší škole Školní fórum. Zúčastnilo se 25 vybraných žáků a žákyň z pátých až devátých tříd. V pětičlenných skupinkách diskutovali a vymýšleli, co se jim na škole i ve městě líbí a co by se mohlo zlepšit. Své návrhy prezentovali před zastupiteli města Litoměřice, panem místostarostou a paní ředitelkou. Žákům byla dána zpětná vazba, jaké projekty lze realizovat a jaké bohužel zrealizovat nejdou.

Martin Markvart

Kemp vítězů na naší škole.

Kemp vítězů, tedy pětidenní sportovní příměstský tábor pod vedením špičkového českého atleta, zavítá do našeho města od 15. do 19. srpna 2022. Registrace běží v plném proudu na webu www.kempvitezu.cz. Projekt pod patronátem českých olympioniků má už pětiletou tradici. Děti od 1. třídy základních škol až do 15 let, pod vedením zkušených trenérů, vybíraných Denisou a Adamem Helceletovými, zažijí týden plný pohybu, rozvoje mentálních schopností a zdravého životního stylu.

Denisa Helceletová představila projekt našim žákům při své návštěvě 5. dubna. Při autogramiádě pohovořila o své atletické kariéře a následně s žáky 3.B a 5.A absolvovala ve školní tělocvičně ukázkové hodiny.

Informace o plánovaném kempu v Litoměřicích mohou zájemci získat na stránkách ZDE.

Naše škola poskytne účastníkům Kempu vítězů zázemí a věříme, že tak s velkou parádou „pokřtíme“ nově budovaný atletický ovál ve školním sportovním areálu.

 

1.místo v jízdě na veslařských trenažérech

Dne 30. března se v naší škole konal 10. ročník Přeboru litoměřických škol v jízdě na veslařských trenažérech. Naší školu reprezentovali tito žáci: 4. ročník – Eliška Cechnerová, David Hübl – 2. místo, Matyáš Malý1. místo, Eliška Vokálková – 3. místo. 5. ročník – Kateřina a Kristýna Paškovi, Patrik Gutmann a Gurpreet Singh, který v této kategorii zvítězil. 6. ročník reprezentovali Nela Kohlová, Lucie Dvořáková, Marek Kameník a ThanhAn BuiKim. V 7. třídách s přehledem obsadili první dvě místa Jakub Hlavnička a Filip Kuchař, výborný  výkon předvedla také Veronika Vítková na 3. místě a Tereza Kuběnová. Závěr patřil děvčatům z osmých tříd, kde zvítězila Stela Zahrádková a kousek za ní na 2. místě skončila Kristýna Businská. Za chlapce statečně bojovali Daniel Vejmola a Mirek Rác.

Všechny výkony našich žáků také přispěly k celkovému vítězství naší školy mezi všemi školami v Litoměřicích. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!

Pavla Živnůstková

Lyžák v Peci pod Sněžkou

Žáci 7. a 8. ročníků se vydali na lyžařský výcvikový kurz do Pece pod Sněžkou. O průběhu „lyžáku“ někteří napsali i básničky, které byly součástí jedné z podvečerních her. Zadání znělo: vymysli na počáteční písmeno svého křestního jména podstatné jméno a toto slovo použij v básničce a snaž se, aby vystihovala i tvé družstvo.
A zde je několik ukázek:

Lyžák to je dobrá věc,
ale na lyžích je strašný stres.
Na kotvu jsme nasedli,
naštěstí jsme nespadli.
Vtom elektřina vypadla,
půlka lidí upadla.
Stalo se velké zranění,
ambulance vše zachrání.
(Adéla a Veronika Čedíkovy, Eliška B. Katka B.)

Do Krkonoš na svahy,
vydaly se výpravy,
byly celkem tři,
jedna z nich jsou Machři.
Nejdřív jako švestky padali,
rychle se však vzpamatovali,
zítra mají závody,
kde překonají rekordy.
Jejich skvělý instruktor,
správně je vypravil do hor,
každému dobře poradil
a nikdo se s ním nenudil.
Lepší lyžák nemohl být,
Vzpomínky na něj vždy budu mít.
(Kristýna, Stela, Štěpa)

Ráno nás čeká rozcvička,
je to pěkná makačka,
vyrazili jsme na vlek,
máme na sobě oblek,
jedeme na vleku,
elektřina vypadne vmžiku,
držkopády jsou tu hned,
bylo to tak celý den.
Učitelé vysmátí,
my z toho připosratí,
tak to bylo každý den,
to byl můj nejlepší týden!
(Verča V., Ema, Elena, Eliška)

Protiepidemická opatření

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,

opět se nacházíme ve složitém období, kdy žáci nemohou plnohodnotně chodit do školy kvůli nařízeným karanténám a kantoři řeší prezenční výuku s výukou na dálku, někdy i výuku kombinovanou a další opatření, která ani s vyučováním nesouvisí.

Žádáme Vás o vstřícný přístup, respektování a dodržování protiepidemických pravidel, především správné používání ochrany dýchacích cest, pravidelnou hygienu rukou, dodržování odstupů od spolužáků. Rodiče prosíme, aby zvážili, zda do školy pošlou své dítě, pokud již v rodině někdo má příznaky onemocnění, třeba ještě dřív než zná výsledek testu.

Všichni se budeme snažit, abychom vyučování našich dětí omezovali na dobu nezbytně nutnou, potřebujeme ovšem spolupráci Vás rodičů a vzorný přístup žáků.

Krásné vánoční svátky

Přejeme všem žákům, kantorům, vychovatelkám, asistentkám i zaměstnancům klidné vánoční svátky. Do nového roku 2022 pevné zdraví a nám všem návrat do běžného života bez karantén, distanční výuky, testování …

Děkujeme za spolupráci všem rodičům, kteří se starají o své děti a pomáhají překonat současné složité období ve vzdělávání.

20. a 21.12. ředitelské volno

Ve dnech 20. a 21. 12. 2021 vedení školy vyhlásilo ředitelské volno. Žáci tak půjdou do školy naposledy v pátek 17. 12. 2021.

Vedení školy si uvědomuje, že toto rozhodnutí přinese do některých rodin komplikace, proto je na uvedené dny (20. a 21.12) zajištěn, pro zaměstnané rodiče, celodenní dozor jejich dětí ve školní družině – 06:00 – 17:00 h. V systému EduPage jsou vytvořeny „Přihlašovací události“ – Školní družina 20. 12. 2021 a Školní družina 21. 12. 2021. Pokud budete chtít využít tento dozor, přihlaste děti (přípravná třída, 1. – 5. ročník) do 14. 12. 2021. Odběr oběda bude organizován ve školní jídelně ZŠ Ladova. Oběd nebude dotován – cena je 51,- Kč/osobu/oběd. Časy odchodů ze ŠD vyplňte v tomto TISKOPISE a předejte paní vychovatelce!

Děti, které budou v uvedených dnech ve školní družině, budou testovány antigenními testy.

Dne 22. 12. 2021 bylo ředitelské volno již vyhlášeno v úvodu školního roku, proto v tento den není zajištěn provoz ŠD.

Testování 22. a 29. 11. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 uskuteční testování na onemocnění covid-19 antigenními testy. Testování bude probíhat na stejném principu jako v září letošního roku. Pokud nebude žák ve škole přítomen v pondělí, absolvuje test první den příchodu do školy! Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
Detailní informace naleznete na https://www.edu.cz/.

Žáci na bruslích

Po dlouhé době se vrátilo oblíbené bruslení na zimním stadionu. Hned první nabídku využili žáci z tříd 2.B, 5.A, 5.B, 8.A, 8.B a 9.A. Děti se zdokonalují v bruslení nebo začínají s prvními bruslařskými krůčky. Každopádně si to všichni užívají a využijí i další nabízené termíny. Pro naši školu jsou vyčleněny v lichých týdnech pondělky (8:00 – 9:30 h) a v sudých týdnech středy (12:00 – 13:30 h).

Nejlepší běžci jsou žáci z Havlíčkovky.

Ve středu 13. října se konalo okresní kolo v přespolním běhu v krásném zámeckém parku v Ploskovicích. Dorazilo sem více jak deset škol z Litoměřic, Roudnice nad Labem, Terezína či Lovosic.  Naši chlapci se konkurence nezalekli a obsadili dvě první místa v týmových soutěžích! První zlato vybojovali pro naši školu v kategorii II. (4.a 5.třída) tito žáci: Václav Rybář ze 4.B a kluci z 5.A Kristián Hájek, Gurtpreet Singh, Tadeáš Branke a Kryštof Branke, který se navíc umístil na krásném druhém místě v kategorii jednotlivců. Druhé zlato v týmovém závodě přidali chlapci v kategorii III. (tedy žáci ze šestých a sedmých tříd) ve složení: Matyáš Tvrzník 6.A, Tomáš Talpa 7.A, Tomáš Trousil 7.A, Jan Hlavnička a Jakub Hlavnička ze 7.B. Gratulujeme a děkujeme žákům za výbornou reprezentaci naší školy.
Martin Markvart