Výukový režim na období 12. – 23. 10. 2020

V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 8.10. 2020, č. 997 bude od 12.10.2020 do 25.10.2020 probíhat vyučování následovně:
třídám I. stupně vč. PT se stávající režim nemění.
třídy II. stupně – střídavá výuka podle rozvrhu platného od 12.10. 2020, resp. 19.10. 2020, s tím, že od 12.10. do 16.10. 2020 budou žáci tříd 6.A, 6.B, 7.A, 7.B přítomni ve škole (prezenční výuka), žáci tříd 8.A, 8.B, 9.A bez osobní přítomnosti ve škole (vzdělávání distančně). V následujícím týdnu, od 19.10. do 23.10. bude režim opačný.
Zajištění distančního vzdělávání bude organizováno podle rozvrhu platného od 12.10, resp. 19.10.2020 takto:
1/ online vyučování prostřednictvím gmailových školních účtů přes aplikace meet google (nutná odpovídající technika)
2/ elektronicky prostřednictví školního informačního systému EduPage
3/ offline, předávání tištěných úkolů, které si žáci na konkrétní den vyzvedávají ve vestibulu školy vždy mezi 8:00 – 9:00 h
Školní družina v provozu ve stávajícím režimu. Školní klub otevřen pouze pro žáky navštěvující ŠD. Školní jídelna v provozu i pro žáky, kteří mají distanční formu vzdělávání.
Tělocvičny od 9.10. 2020 pro veřejnost mimo provoz!

Nařízení KHS Ústí n.L.

Informujeme Vás o vydání nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (č.3/2020) o omezení provozu základní školy od 5.10. 2020 do 18.10. 2020. Omezení bude realizováno u 1. i 2. stupně, vč.PT, kdy se v rámci vzdělávání zakazuje v hodinách hudební výchovy zpěv, přitom výuka Hv pokračuje. U 2. stupně se zakazuje sportovní činnost, přitom hodiny tělesné (sportovní) výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem. Celé nařízení KHS k dispozici ZDE.

Nošení roušek od 18. 9. 2020

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. 9. 2020. Tímto dnem je nařízeno pohybovat se ve vnitřních prostorách škol, včetně učeben pouze s ochranou dýchacích cest. Toto nařízení platí pro žáky a učitele II. stupně (tzn. 6. – 9. ročník). Pro žáky a učitele I. stupně platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby, toalety ap.).
Zároveň odkládáme zahájení činnosti zájmových kroužků na neurčito. O zahájení činnosti zájmových kroužků budete informováni. Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Od 10. 9. 2020 roušky ve škole!

V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví je povinností žáků od čtvrtka 10. 9. 2020 používat ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy. V učebnách není nutné používat roušky. Vybavte prosím své děti rouškami, sledujte aktualizované informace ve sdělovacích prostředcích.
Třídní učitelé zopakujte zásady prevence proti šíření COVID-19.
Děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví.

Slavnostní zahájení školního roku

Po nezvykle dlouhé pauze, se před budovou naší školy opět sešli žáci, rodiče, přátelé, pedagogický sbor a zaměstnanci školy. Paní ředitelka Mgr. Blanka Ježková všechny přivítala a popřála všem pevné zdraví a hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce. Tento den však patřil především novým žákům, prvňáčkům. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo, chodili do školy rády a odnášeli si pěkné zážitky.

Zahájení školního roku, výuka 1.týden

1. 9. 2020

8:00h – slavnostní zahájení školního roku před školou

8:00 – 9:30h – třídnické hodiny

2. 9. 2020

8:00 – 11:40h – třídní ve svých třídách, třídnické hodiny

3. 9. 2020

8:00 – 11:40h – třídní ve svých třídách, třídnické hodiny

4. 9. 2020

výuka podle rozvrhu – I.st do 11:40h, II.st. do 12:35h

Od 7. 9. 2020 výuka plnohodnotně podle rozvrhu.

Informace pro rodiče žáků 1. tříd:

 • 1. 9. 2020 – 8:00h – slavnostní zahájení, přivítání před školou, žáci odcházejí do školy. 8:10h – rodiče sraz ve venkovním altánu za školou (informace o školní jídelně a školní družině)
 • 2. 9. 2020 – 8:00 – 9:40h – výuka ve třídě. Přinést sáček na přezůvky, přezůvky, věci na tělesnou výchovu.
 • 3. 9. 2020 – 8:00 – 10:45h – výuka ve třídě. Přinést ostatní pomůcky (desky na písmena, stíratelná tabulka, počítadlo, vytahovací kapesníky, tác)
 • 4. 9. 2020 – 8:00 – 11:40h – výuka ve třídě. Přinést pomůcky na výtvarnou výchovu.

Školní družina od 1. 9. 2020 v provozu.

Interní manuál k provozu školy vzhledem k Covid-19 ZDE

Krásné prázdniny!

Žáci a pedagogové se, po rozdání vysvědčení, rozloučili s žáky 9. ročníků. Přejeme absolventům hodně štěstí v další životní etapě. Všem přejeme krásné léto, hodně zážitků a sluníčka.

 

Úřední hodiny v době letních prázdnin: 1., 8., 15. 7. a 12., 19., 26. 8. 2020, vždy 10:00 – 12:00 h.

Informace k režimu v závěru šk.roku

Dálková výuka bude ukončena 19. 6. 2020.

V týdnu 22. – 26. 6. 2020 bude provoz školy následující:

I. stupeň

 • skupiny žáků, které navštěvují školu již od 25. 5. 2020 beze změn, odevzdání učebnic do 24. 6. 2020
 • žáci, kteří doposud školu osobně nenavštěvovali, odevzdají učebnice třídním učitelům do 24. 6. 2020 vždy v době 9:00 – 11:00 h
 • dále je možné si vyzvednout osobní a školní věci ve výše uvedených časech
 • v pátek 26. 6. 2020 bude vydáváno vysvědčení tradičním způsobem – vstup do školy v 8:00 h hlavním vchodem. Žáky si před školou vyzvedne třídní učitel! Ukončení v 8:45 h.
 • odběr oběda dne 26. 6. 2020 je možný od 10:00 h. Zájemci o oběd nahlásí požadavek třídnímu učiteli do úterý 23. 6. 2020

II. stupeň

 • odevzdání učebnic a vyzvednutí osobních a školních věcí:
  • 6. ročníky   pondělí 22. 6. 2020 v 8:45 h
  • 7. ročníky   středa 24. 6. 2020 v 8:45 h
  • 8. ročník     čtvrtek 25. 6. 2020 v 8:45 h
  • 9. ročníky   úterý 23. 6. 2020 v 8:45 h
 • v pátek 26. 6. 2020 bude vydáváno vysvědčení tradičním způsobem – vstup do školy v 8:00 h zadním vchodem (od školního hřiště)! Žáky si vyzvedne třídní učitel! Ukončení v 8:45 h.
 • odběr oběda dne 26. 6. 2020 je možný od 10:00 h. Zájemci o oběd nahlásí třídnímu učiteli do 23. 6. 2020!

Žáci, kteří po uvolnění epidemiologických opatření ještě nebyli ve škole, jsou povinni před svým vstupem do školy předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Formulář ke stažení ZDE.

Žádáme o dodržování platných hygienických opatření!

Ředitelské volno 29. – 30. 6. 2020.

 

Informace k přítomnosti žáků II. stupně ve škole od 8. 6. 2020

Dnem 8. 6. 2020 je možná osobní přítomnost žáků II. stupně ve škole, zejména z těchto důvodů:

 • konzultace nebo setkání s vyučujícími k objasnění učiva, zadávání individuálních úkolů apod.
 • třídnické hodiny
 • vyzvednutí školních potřeb nebo osobních věcí žáků

Pro přihlášení k osobní přítomnosti ve škole využijte systém EduPage  – přihlášení na konzultaci. Konzultace budou vypsány pro konkrétní třídu, v případě naplnění budou konzultace doplněny. Přehled konzultací ZDE.

Žák při první vstupu do školy předloží čestné prohlášení – ZDE.

Školní jídelna je v provozu. Odběr oběda v uvedený den je nutno objednat přes EduPage (součástí přihlášení na konzultaci).

Hlavní vzdělávací aktivitou i pro žáky II. stupně je stále, až do konce školní roku, vzdělávání na dálku.

Pravidla pro ochranu zdraví a provoz školy pro žáky II. stupně si pozorně přečtěte ZDE.

Výuka I. stupeň od 25. 5. 2020

Dnem 25. 5. 2020 je možná přítomnost přihlášených žáků I. stupně ve škole. Pozorně si přečtěte informace k provozu – ZDE.

Přihlášení žáci byli rozděleni do skupin:

Čestné prohlášení (ZDE) je nutno odevzdat ráno 25. 5. 2020 určenému pedagogovi!

Školní jídelna bude v provozu. Odpolední část aktivit je pro žáky PT a 1. – 4. ročníků.