Pozvánka na Adventní jarmark.

Zveme Vás na již tradiční Adventní jarmark, který naše škola pořádá ve čtvrtek 28.11.2019 od 15:00 do 17:00 hodin. Plakátek ZDE.

Vyjádření ke stávce

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

rádi bychom Vás informovali o postupu naší školy ve věci stávky, která byla vyhlášena Českomoravským odborovým svazem na středu 6. 11. 2019.

Přestože s důvody ke stávce souhlasíme, pedagogický sbor se dohodl, že se zaměstnanci Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 ke stávce nepřipojí s ohledem na komplikace způsobené žákům a především rodičům.

Ve středu 6. 11. bude výuka, provoz školní družiny a školní jídelny beze změn.

Vyjadřujeme nesouhlas s formou, jak jsou prezentovány důvody ke stávce v médiích, vládou ČR, ministrem školství a premiérem. Důvodem stávky není nedůstojné handrkování se o platy, ale jedná se o celkový přístup ke školství, který je prioritou pouze v předvolebních slibech, které zůstávají pouze na papíře.

Podporujeme požadavek odborů na navyšování platů učitelů ve školství.

zaměstnanci školy

Sedmáci v Domově seniorů

V projektu „Měsíc zdraví“ se naši „sedmáci“ vydali do domova seniorů na Dómském pahorku. Cílem návštěvy u seniorů bylo porovnat život dnes s životem v době jejich mládí a to vše hravou formou, která měla za cíl je pobavit a rozveselit.

Akci zahájila paní učitelka Andrea Hajná svým proslovem a žáci předali seniorům kytičku. Při besedování s důchodci atmosféru zpříjemnilo i pohoštění. Děti se dozvěděly třeba i recepty na jídla, které se vařila dříve a vaří se dodnes, třeba koprová omáčka.

„Akce se moc povedla, líbila se dětem i babičkám a dědečkům, bylo to příjemně strávené dopoledne. Zavzpomínalo se, jak se žilo dříve.“ řekla paní učitelka Hajná.

K akci se vyjádřily i děti: „Poznaly jsme něco nového a něco nového jsme se i dozvěděly.“

Jakub Vítek

žák 8.A

Otevření dětského hřiště

V pondělí 7. října paní ředitelka Blanka Ježková, v doprovodu starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče, slavnostně převzala do užívání nové dětské hřiště, které vyrostlo na dlouho nevyužívaných pozemcích za budovou školní jídelny. Pásku přestřihl sám pan starosta, který na dotaz, jak je spokojený s tím, že se našlo využití pro prostor, který dlouho zel prázdnotou, odpověděl: „ Je to úplně ideální využití v dnešní době. Toto hřiště je otevřeno nejenom pro potřeby dětí ze školy, ale i široké veřejnosti. Musíme děti vést k pohybu, aby jen nevysedávaly u počítače.“

Radost z otevření hřiště neskrývala ani paní ředitelka, která řekla: „ Jsem moc ráda, že se podařilo získat finance na výstavbu hřiště a budeme se snažit toto hřiště stále postupně dovybavovat.“ Atletický ovál stále ještě na svou rekonstrukci čeká, ale paní ředitelka přislíbila, že jejím základním cílem je v celém areálu opravit atletickou dráhu. „To je pro mě priorita.“

Na otevření hřiště dorazil i zastupitel města Litoměřice pan Petr Hermann, který komentoval otevření hřiště: „Je velmi dobře, že děti nejen ze školy dostávají další možnost vyžití. Je potřeba, aby se děti hýbaly, pohybu mají všeobecně málo.“ Souhlasil tedy s názorem pana starosty, že je potřeba čas strávený u počítačů vyvážit pohybem.

Jakub Vítek, 8.A

Medaile z přespolního běhu

V úterý 1. října 2019 se běžel tradiční přespolní běh v zámeckém parku v Ploskovicích. Naše škola do závodu vyslala žáky a žákyně čtvrtých až devátých tříd a Ti si nevedli vůbec špatně. Skvělý výsledek vybojoval tým děvčat 4. – 5. tříd, který získal 2. místo a chlapci, ve stejné kategorii, dokonce zvítězili! V jednotlivcích Kateřina Stejskalová (6.B) a Filip Gottwald (5.B) obsadili 4. místo a skvělý úspěch zaznamenali Marek Homola (5.B) ziskem bronzové medaile a především Tomáš Trousil (5.A), který v závodě zvítězil a bere zlato!

Za vzornou reprezentaci školy a předvedené výkony si zaslouží poděkování a všem patří velký potlesk.

Třídní schůzky rodičů

Vážení rodiče dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 9.10. 2019 od 17:00 h. V 16:30 h bude schůzka Rady rodičů ve sborovně školy.

Litoměřice slaví 800 let

Litoměřice slaví! I naše škola se této oslavy zúčastnila a svým vystoupením připomněla slavné osobnosti a události 19. století.

Atmosféru 19. století na podiu dokreslovaly černobílé komiksové kulisy doplněné vtipnými hesly, které jsme si sami vyrobili.

Na podiu se jako první představil litoměřický rodák Josef Jungmann. Dozvěděli jsme se, že jeho jméno dodnes nese místní gymnázium. Dále se představil romantik Karel Hynek Mácha, který si Litoměřice coby přistěhovalec velmi zamiloval. Po osobnostech následovala prezentace událostí, které se zapsaly nesmazatelným písmem do historie Litoměřic. Některé černým písmem, např. revoluční události, ale za některé události jsme dodnes velmi rádi, bylo jím třeba spojení břehů Labem novým kamenným mostem.

Vystoupení hodnotila pozitivně paní učitelka Markéta Klímová, která řekla: „Vystoupení dopadlo nad naše očekávání. Dalo to hodně práce dětem i učitelům, ale ta práce byla vidět.“

Další, kdo promluvil o vystoupení byl hlavní zvukař pan učitel Vojtěch Jandač, který prozradil: “Všichni si to dobře připravili, ale já jsem bohužel z toho moc neměl, musel jsem se soustředit převážně na hudbu.“

Vystoupení naší školy bylo velice zdařilé, byla vidět práce, nadšení a snaha učitelů i žáků. Za tímto vystoupením je schováno spoustu času, kdy se vyrábělo, vymýšlelo a nacvičovalo, aby byl splněn hlavní cíl – pobavit rodiče a diváky.

Jakub Vítek, žák 8.A

Evropský týden mobility – cyklopeloton

V pondělí 16. 9. 2019 se žáci 7.A a 9.A zúčastnili cyklopelotonu v rámci zahájení Evropského týdne mobility. Celkem 30 žáků si celý den užilo a zasoutěžilo. V areálu v Třebouticích si také vyzkoušeli elektrokola a handbiky.

Martin Markvart

Vystoupíme na oslavách města

Vážení rodiče, milí žáci,
ve středu 18. 9. 2019 se naše škola zapojí do oslav 800 let založení města Litoměřic. Přijďte se v 15:00 h podívat na Mírové náměstí na vystoupení žáků, kteří se svými učiteli nacvičili vystoupení, které charakterizuje jedno ze století našeho města. Těšíme se na Vás a věříme, že se Vám bude představení líbit.
Vladimír Cikner