Náš lyžák v Peci

V sobotu 11. 1. jsme vyrazili z Litoměřic do Pece. Ještě ten den večer, jsme šli před chatu potrénovat na lyžích. V neděli jsme šli na malý vlek před chatu a učitelé nás rozdělili do skupin od nejhorších po nejlepší lyžaře. V pondělí jsme jezdili už na velkých sjezdovkách – Zahrádky, Javor, Smrk a Hnědý vrch. V úterý dopoledne jsme vyzkoušeli a procvičili běžky a odpoledne se vydali do Pec p.Sn. na nákupy. Ve čtvrtek jsme měli celodenní výlet na běžkách a dorazili jsme k Pražské boudě. Cestou sice bylo několik pádů, ale i smíchu a srandy. V pátek byli závody ve slalomu na sjezdovce u chaty. Večer bylo vyhodnocení soutěží a potom diskotéka. Moc se nám tu líbilo, dobře tu vařili a každý večer jsme měli nějakou zábavu a aktivity.

Žáci 7.tříd

Dar litoměřické nemocnici

V prosinci jsme Dětskému oddělení nemocnice v Litoměřicích přinesli předčasný vánoční dárek. Darovali jsme finanční obnos ve výši 10.660 Kč. Peníze pocházeli z prodeje výrobků na tradičním Adventním jarmarku. Komu se peníze darují, rozhodlo hlasování Školního parlamentu. Dar si převzal osobně primář Dětského oddělení pan Vladimír Bárta. Neskrýval své překvapení. „Je to krásný počin, moc za naše malé pacienty děkujeme.“ U předání byl i ředitel nemocnice pan Radek Lončák, který přislíbil, že všechny peníze se proinvestují právě na dětském oddělení a zároveň nám, dětem, popřál, abychom si je netoužili užít. Zdraví je podle něj to nejdůležitější. A nám nezbývá než s ním souhlasit.

Redakce školního časopisu

Klidné vánoční svátky

Přejeme všem žákům krásné Vánoce, bohatého Ježíška a do Nového roku hodně úspěchů nejen ve škole. Zároveň všem zaměstnancům školy klidné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví.

Adventní Drážďany

Ve spolupráci s litoměřickým Gymnáziem se vybraní žáci 7. tříd naší školy zúčastnili zájezdu do Drážďan, jehož hlavním cílem byly vánoční trhy na Striezelmarktu. Neopomněli jsme ani významné pamětihodnosti historického centra s příležitostí nákupu vánočních dárků.

Mgr. Andrea Hajná

Setkání s panem starostou

Ve středu se žáci z mediálního kroužku vypravili na návštěvu radnice, kde měli domluvené setkání s panem starostou Ladislavem Chlupáčem. Pan starosta přijal tuto návštěvu ve své kanceláři a věnoval jim půl hodiny svého času, který byl využit pro zajímavé interwiev. Nebál se zodpovědět otázky, které se týkaly našeho města, zavzpomínal na nedávné oslavy výročí 800 let a coby bývalý učitel se vyjádřil i ke stavu školství, okomentoval stávku učitelů. Nevyhýbal se ani otázkám směřujícím k referendu o nemocnici, která v současné době velmi „hýbe“ naším městem. Zajímaly jsme se o to, kdy by na naší škole mohl být opraven atletický ovál. Přislíbil, že se o tuto věc bude blíže zajímat a v brzké budoucnosti nám sdělí bližší informace. Celý rozhovor probíhal ve velmi příjemné atmosféře. Děkujeme Vám, pane starosto.

Žáci 8.A

Pozvánka na Adventní jarmark.

Zveme Vás na již tradiční Adventní jarmark, který naše škola pořádá ve čtvrtek 28.11.2019 od 15:00 do 17:00 hodin. Plakátek ZDE.

Vyjádření ke stávce

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

rádi bychom Vás informovali o postupu naší školy ve věci stávky, která byla vyhlášena Českomoravským odborovým svazem na středu 6. 11. 2019.

Přestože s důvody ke stávce souhlasíme, pedagogický sbor se dohodl, že se zaměstnanci Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 ke stávce nepřipojí s ohledem na komplikace způsobené žákům a především rodičům.

Ve středu 6. 11. bude výuka, provoz školní družiny a školní jídelny beze změn.

Vyjadřujeme nesouhlas s formou, jak jsou prezentovány důvody ke stávce v médiích, vládou ČR, ministrem školství a premiérem. Důvodem stávky není nedůstojné handrkování se o platy, ale jedná se o celkový přístup ke školství, který je prioritou pouze v předvolebních slibech, které zůstávají pouze na papíře.

Podporujeme požadavek odborů na navyšování platů učitelů ve školství.

zaměstnanci školy

Sedmáci v Domově seniorů

V projektu „Měsíc zdraví“ se naši „sedmáci“ vydali do domova seniorů na Dómském pahorku. Cílem návštěvy u seniorů bylo porovnat život dnes s životem v době jejich mládí a to vše hravou formou, která měla za cíl je pobavit a rozveselit.

Akci zahájila paní učitelka Andrea Hajná svým proslovem a žáci předali seniorům kytičku. Při besedování s důchodci atmosféru zpříjemnilo i pohoštění. Děti se dozvěděly třeba i recepty na jídla, které se vařila dříve a vaří se dodnes, třeba koprová omáčka.

„Akce se moc povedla, líbila se dětem i babičkám a dědečkům, bylo to příjemně strávené dopoledne. Zavzpomínalo se, jak se žilo dříve.“ řekla paní učitelka Hajná.

K akci se vyjádřily i děti: „Poznaly jsme něco nového a něco nového jsme se i dozvěděly.“

Jakub Vítek

žák 8.A

Otevření dětského hřiště

V pondělí 7. října paní ředitelka Blanka Ježková, v doprovodu starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče, slavnostně převzala do užívání nové dětské hřiště, které vyrostlo na dlouho nevyužívaných pozemcích za budovou školní jídelny. Pásku přestřihl sám pan starosta, který na dotaz, jak je spokojený s tím, že se našlo využití pro prostor, který dlouho zel prázdnotou, odpověděl: „ Je to úplně ideální využití v dnešní době. Toto hřiště je otevřeno nejenom pro potřeby dětí ze školy, ale i široké veřejnosti. Musíme děti vést k pohybu, aby jen nevysedávaly u počítače.“

Radost z otevření hřiště neskrývala ani paní ředitelka, která řekla: „ Jsem moc ráda, že se podařilo získat finance na výstavbu hřiště a budeme se snažit toto hřiště stále postupně dovybavovat.“ Atletický ovál stále ještě na svou rekonstrukci čeká, ale paní ředitelka přislíbila, že jejím základním cílem je v celém areálu opravit atletickou dráhu. „To je pro mě priorita.“

Na otevření hřiště dorazil i zastupitel města Litoměřice pan Petr Hermann, který komentoval otevření hřiště: „Je velmi dobře, že děti nejen ze školy dostávají další možnost vyžití. Je potřeba, aby se děti hýbaly, pohybu mají všeobecně málo.“ Souhlasil tedy s názorem pana starosty, že je potřeba čas strávený u počítačů vyvážit pohybem.

Jakub Vítek, 8.A

Medaile z přespolního běhu

V úterý 1. října 2019 se běžel tradiční přespolní běh v zámeckém parku v Ploskovicích. Naše škola do závodu vyslala žáky a žákyně čtvrtých až devátých tříd a Ti si nevedli vůbec špatně. Skvělý výsledek vybojoval tým děvčat 4. – 5. tříd, který získal 2. místo a chlapci, ve stejné kategorii, dokonce zvítězili! V jednotlivcích Kateřina Stejskalová (6.B) a Filip Gottwald (5.B) obsadili 4. místo a skvělý úspěch zaznamenali Marek Homola (5.B) ziskem bronzové medaile a především Tomáš Trousil (5.A), který v závodě zvítězil a bere zlato!

Za vzornou reprezentaci školy a předvedené výkony si zaslouží poděkování a všem patří velký potlesk.