Připravujeme se na výročí založení školy

Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy,
obracíme se na Vás s prosbou. Pokud jste v minulosti navštěvovali naší školu nebo s ní byli nějakým způsobem spojeni a můžete nám poskytnout jakékoli fotografie nebo jiné materiály budeme za ně vděčni. V roce 2021 si budeme připomínat 40. výročí založení školy. Materiály prosím zasílejte do konce února 2021 na e-mail: [email protected] Předem děkujeme.

Škola se uzavírá 14.10.2020!

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je dnem 14.10. 2020 zakázaná osobní přítomnost všech žáků školy na prezenční formě vzdělávání (I. i II. stupeň). Všechny třídy naší školy tímto dnem přecházejí na distanční formu vzdělávání. Školní družina a školní jídelna jsou mimo provoz.
Ve dnech 26. 10. – 1. 11. 2020 jsou podzimní (covidové) prázdniny a výuka nebude probíhat.
Pro období 14. 10. – 23. 10. bude vytvořen speciální rozvrh výuky. Žáci se budou k výuce připojovat přes školní Google účty. Pokud žák nemá dostatečné technické vybavení budou mu zadávány úkoly prostřednictvím školního informačního systému EduPage. Detaily distančního vyučování v jednotlivých třídách budou sděleny třídními učiteli.
Upozorňujeme, že dnem 25. 8. 2020 byl novelizován Školský zákon o povinném vzdělávání žáků distančním způsobem.

Výukový režim na období 12. – 23. 10. 2020

V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 8.10. 2020, č. 997 bude od 12.10.2020 do 25.10.2020 probíhat vyučování následovně:
třídám I. stupně vč. PT se stávající režim nemění.
třídy II. stupně – střídavá výuka podle rozvrhu platného od 12.10. 2020, resp. 19.10. 2020, s tím, že od 12.10. do 16.10. 2020 budou žáci tříd 6.A, 6.B, 7.A, 7.B přítomni ve škole (prezenční výuka), žáci tříd 8.A, 8.B, 9.A bez osobní přítomnosti ve škole (vzdělávání distančně). V následujícím týdnu, od 19.10. do 23.10. bude režim opačný.
Zajištění distančního vzdělávání bude organizováno podle rozvrhu platného od 12.10, resp. 19.10.2020 takto:
1/ online vyučování prostřednictvím gmailových školních účtů přes aplikace meet google (nutná odpovídající technika)
2/ elektronicky prostřednictví školního informačního systému EduPage
3/ offline, předávání tištěných úkolů, které si žáci na konkrétní den vyzvedávají ve vestibulu školy vždy mezi 8:00 – 9:00 h
Školní družina v provozu ve stávajícím režimu. Školní klub otevřen pouze pro žáky navštěvující ŠD. Školní jídelna v provozu i pro žáky, kteří mají distanční formu vzdělávání.
Tělocvičny od 9.10. 2020 pro veřejnost mimo provoz!

Nařízení KHS Ústí n.L.

Informujeme Vás o vydání nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (č.3/2020) o omezení provozu základní školy od 5.10. 2020 do 18.10. 2020. Omezení bude realizováno u 1. i 2. stupně, vč.PT, kdy se v rámci vzdělávání zakazuje v hodinách hudební výchovy zpěv, přitom výuka Hv pokračuje. U 2. stupně se zakazuje sportovní činnost, přitom hodiny tělesné (sportovní) výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem. Celé nařízení KHS k dispozici ZDE.

Nošení roušek od 18. 9. 2020

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. 9. 2020. Tímto dnem je nařízeno pohybovat se ve vnitřních prostorách škol, včetně učeben pouze s ochranou dýchacích cest. Toto nařízení platí pro žáky a učitele II. stupně (tzn. 6. – 9. ročník). Pro žáky a učitele I. stupně platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby, toalety ap.).
Zároveň odkládáme zahájení činnosti zájmových kroužků na neurčito. O zahájení činnosti zájmových kroužků budete informováni. Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Od 10. 9. 2020 roušky ve škole!

V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví je povinností žáků od čtvrtka 10. 9. 2020 používat ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy. V učebnách není nutné používat roušky. Vybavte prosím své děti rouškami, sledujte aktualizované informace ve sdělovacích prostředcích.
Třídní učitelé zopakujte zásady prevence proti šíření COVID-19.
Děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví.

Slavnostní zahájení školního roku

Po nezvykle dlouhé pauze, se před budovou naší školy opět sešli žáci, rodiče, přátelé, pedagogický sbor a zaměstnanci školy. Paní ředitelka Mgr. Blanka Ježková všechny přivítala a popřála všem pevné zdraví a hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce. Tento den však patřil především novým žákům, prvňáčkům. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo, chodili do školy rády a odnášeli si pěkné zážitky.

Zahájení školního roku, výuka 1.týden

1. 9. 2020

8:00h – slavnostní zahájení školního roku před školou

8:00 – 9:30h – třídnické hodiny

2. 9. 2020

8:00 – 11:40h – třídní ve svých třídách, třídnické hodiny

3. 9. 2020

8:00 – 11:40h – třídní ve svých třídách, třídnické hodiny

4. 9. 2020

výuka podle rozvrhu – I.st do 11:40h, II.st. do 12:35h

Od 7. 9. 2020 výuka plnohodnotně podle rozvrhu.

Informace pro rodiče žáků 1. tříd:

 • 1. 9. 2020 – 8:00h – slavnostní zahájení, přivítání před školou, žáci odcházejí do školy. 8:10h – rodiče sraz ve venkovním altánu za školou (informace o školní jídelně a školní družině)
 • 2. 9. 2020 – 8:00 – 9:40h – výuka ve třídě. Přinést sáček na přezůvky, přezůvky, věci na tělesnou výchovu.
 • 3. 9. 2020 – 8:00 – 10:45h – výuka ve třídě. Přinést ostatní pomůcky (desky na písmena, stíratelná tabulka, počítadlo, vytahovací kapesníky, tác)
 • 4. 9. 2020 – 8:00 – 11:40h – výuka ve třídě. Přinést pomůcky na výtvarnou výchovu.

Školní družina od 1. 9. 2020 v provozu.

Interní manuál k provozu školy vzhledem k Covid-19 ZDE

Krásné prázdniny!

Žáci a pedagogové se, po rozdání vysvědčení, rozloučili s žáky 9. ročníků. Přejeme absolventům hodně štěstí v další životní etapě. Všem přejeme krásné léto, hodně zážitků a sluníčka.

 

Úřední hodiny v době letních prázdnin: 1., 8., 15. 7. a 12., 19., 26. 8. 2020, vždy 10:00 – 12:00 h.

Informace k režimu v závěru šk.roku

Dálková výuka bude ukončena 19. 6. 2020.

V týdnu 22. – 26. 6. 2020 bude provoz školy následující:

I. stupeň

 • skupiny žáků, které navštěvují školu již od 25. 5. 2020 beze změn, odevzdání učebnic do 24. 6. 2020
 • žáci, kteří doposud školu osobně nenavštěvovali, odevzdají učebnice třídním učitelům do 24. 6. 2020 vždy v době 9:00 – 11:00 h
 • dále je možné si vyzvednout osobní a školní věci ve výše uvedených časech
 • v pátek 26. 6. 2020 bude vydáváno vysvědčení tradičním způsobem – vstup do školy v 8:00 h hlavním vchodem. Žáky si před školou vyzvedne třídní učitel! Ukončení v 8:45 h.
 • odběr oběda dne 26. 6. 2020 je možný od 10:00 h. Zájemci o oběd nahlásí požadavek třídnímu učiteli do úterý 23. 6. 2020

II. stupeň

 • odevzdání učebnic a vyzvednutí osobních a školních věcí:
  • 6. ročníky   pondělí 22. 6. 2020 v 8:45 h
  • 7. ročníky   středa 24. 6. 2020 v 8:45 h
  • 8. ročník     čtvrtek 25. 6. 2020 v 8:45 h
  • 9. ročníky   úterý 23. 6. 2020 v 8:45 h
 • v pátek 26. 6. 2020 bude vydáváno vysvědčení tradičním způsobem – vstup do školy v 8:00 h zadním vchodem (od školního hřiště)! Žáky si vyzvedne třídní učitel! Ukončení v 8:45 h.
 • odběr oběda dne 26. 6. 2020 je možný od 10:00 h. Zájemci o oběd nahlásí třídnímu učiteli do 23. 6. 2020!

Žáci, kteří po uvolnění epidemiologických opatření ještě nebyli ve škole, jsou povinni před svým vstupem do školy předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Formulář ke stažení ZDE.

Žádáme o dodržování platných hygienických opatření!

Ředitelské volno 29. – 30. 6. 2020.