Krásné prázdniny!

Žáci a pedagogové se, po rozdání vysvědčení, rozloučili s žáky 9. ročníků. Přejeme absolventům hodně štěstí v další životní etapě. Všem přejeme krásné léto, hodně zážitků a sluníčka.

 

Úřední hodiny v době letních prázdnin: 1., 8., 15. 7. a 12., 19., 26. 8. 2020, vždy 10:00 – 12:00 h.

Informace k režimu v závěru šk.roku

Dálková výuka bude ukončena 19. 6. 2020.

V týdnu 22. – 26. 6. 2020 bude provoz školy následující:

I. stupeň

 • skupiny žáků, které navštěvují školu již od 25. 5. 2020 beze změn, odevzdání učebnic do 24. 6. 2020
 • žáci, kteří doposud školu osobně nenavštěvovali, odevzdají učebnice třídním učitelům do 24. 6. 2020 vždy v době 9:00 – 11:00 h
 • dále je možné si vyzvednout osobní a školní věci ve výše uvedených časech
 • v pátek 26. 6. 2020 bude vydáváno vysvědčení tradičním způsobem – vstup do školy v 8:00 h hlavním vchodem. Žáky si před školou vyzvedne třídní učitel! Ukončení v 8:45 h.
 • odběr oběda dne 26. 6. 2020 je možný od 10:00 h. Zájemci o oběd nahlásí požadavek třídnímu učiteli do úterý 23. 6. 2020

II. stupeň

 • odevzdání učebnic a vyzvednutí osobních a školních věcí:
  • 6. ročníky   pondělí 22. 6. 2020 v 8:45 h
  • 7. ročníky   středa 24. 6. 2020 v 8:45 h
  • 8. ročník     čtvrtek 25. 6. 2020 v 8:45 h
  • 9. ročníky   úterý 23. 6. 2020 v 8:45 h
 • v pátek 26. 6. 2020 bude vydáváno vysvědčení tradičním způsobem – vstup do školy v 8:00 h zadním vchodem (od školního hřiště)! Žáky si vyzvedne třídní učitel! Ukončení v 8:45 h.
 • odběr oběda dne 26. 6. 2020 je možný od 10:00 h. Zájemci o oběd nahlásí třídnímu učiteli do 23. 6. 2020!

Žáci, kteří po uvolnění epidemiologických opatření ještě nebyli ve škole, jsou povinni před svým vstupem do školy předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Formulář ke stažení ZDE.

Žádáme o dodržování platných hygienických opatření!

Ředitelské volno 29. – 30. 6. 2020.

 

Informace k přítomnosti žáků II. stupně ve škole od 8. 6. 2020

Dnem 8. 6. 2020 je možná osobní přítomnost žáků II. stupně ve škole, zejména z těchto důvodů:

 • konzultace nebo setkání s vyučujícími k objasnění učiva, zadávání individuálních úkolů apod.
 • třídnické hodiny
 • vyzvednutí školních potřeb nebo osobních věcí žáků

Pro přihlášení k osobní přítomnosti ve škole využijte systém EduPage  – přihlášení na konzultaci. Konzultace budou vypsány pro konkrétní třídu, v případě naplnění budou konzultace doplněny. Přehled konzultací ZDE.

Žák při první vstupu do školy předloží čestné prohlášení – ZDE.

Školní jídelna je v provozu. Odběr oběda v uvedený den je nutno objednat přes EduPage (součástí přihlášení na konzultaci).

Hlavní vzdělávací aktivitou i pro žáky II. stupně je stále, až do konce školní roku, vzdělávání na dálku.

Pravidla pro ochranu zdraví a provoz školy pro žáky II. stupně si pozorně přečtěte ZDE.

Výuka I. stupeň od 25. 5. 2020

Dnem 25. 5. 2020 je možná přítomnost přihlášených žáků I. stupně ve škole. Pozorně si přečtěte informace k provozu – ZDE.

Přihlášení žáci byli rozděleni do skupin:

Čestné prohlášení (ZDE) je nutno odevzdat ráno 25. 5. 2020 určenému pedagogovi!

Školní jídelna bude v provozu. Odpolední část aktivit je pro žáky PT a 1. – 4. ročníků.

Informace k provozu školy s přítomností žáků I. stupně a 9.ročníků

Dnem 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. tříd ve škole za níže uvedených podmínek.

 1. Vyplnění přihlášky a odevzdání škole do 7. 5. 2020 – přihláška ZDE
 2. Vyplnění čestného prohlášení a odevzdání škole 11. 5. 2020 – čestné prohlášení ZDE

Dnem 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků I.stupně (1. – 5. třída) za níže uvedených podmínek.

 1. Vyplnění přihlášky a odevzdání škole do 18. 5. 2020 – přihláška ZDE
 2. Vyplnění čestného prohlášení a odevzdání škole 25. 5. 2020 – čestné prohlášení ZDE

Stanovení provozních podmínek v souladu s dokumentem MŠMT o Ochraně zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/20 – celé znění ZDE.

Výpis podmínek, za kterých je možné žáka přihlásit:

 1. Žák bude mít při prvním příchodu do školy podepsané čestné prohlášení, že žák nepatří do rizikové skupiny. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8 čestného prohlášení) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  A nemá příznaky virového infekčního onemocnění.
 2. Žák je povinen před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti), povinnost zakrytí úst a nosu.
 3. Do budovy školy mají přístup pouze žáci.
 4. Žák bude mít ve škole k dispozici minimálně 2 sterilní roušky a sáček na jejich uložení. Při vstupu do třídy si žák umyje ruce mýdlem a použije desinfekci. Pohybuje se v určených prostorách a respektuje pokyny pedagogického pracovníka. Mimo třídu nosí roušku.
 5. Vzdělávací aktivity /nebudou odpovídat běžné výuce/ jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Pokud to bude možné, budou vytvořeny  skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
 6. Podle přihlášených žáků a jejich rozdělení do skupin, budou určeny časy vstupu do školy, pedagogičtí pracovníci si vyzvednou skupinu před školou a odvedou do příslušné třídy.
 7. Provozní doba školy je od 8,00* do 16,00* hodin. (*vyjmka žáků 9. tříd). Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Odpoledních aktivit se mohou účastnit pouze žáci, kteří jsou přihlášeni do ŠD.
 8. Omlouvání nepřítomnosti žáků podle školního řádu.
 9. Při nedodržování pravidel bude žák vyřazen ze skupiny, nebo nevpuštěn do školy. Zákonný zástupce bude neprodleně vyrozuměn.

Informace 16. 3. 2020

Od 16. 3. 2020 je pedagogům doporučeno pracovat z domova. Pedagogové budou informace k výuce zasílat prostřednictvím školního informačního systému EduPage.

Pokud nemáte do systému přístup, kontaktujte administrátora ([email protected]) a bude Vám účet vytvořen.

Pro osobní kontakt s třídním učitelem je nutné schůzku dopředu domluvit.

Tiskopis pro ošetřovné je možné zaslat i elektronicky. Požadavky zasílejte na školní email: [email protected]

Uzavření školních tělocvičen

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 12.3.2020 o vyhlášení nouzového stavu, uzavíráme školní tělocvičny pro veřejnost.

Uzavření školy

Na základě nařízení Vlády ČR proti šíření koronaviru bude od středy 11. 3. 2020 uzavřena škola a výuka bude probíhat prostřednictvím Edupage. Mimo provoz bude i školní družina. Žáci zůstávají doma a výuku budou absolvovat přes Edupage. Vyučující budou žákům zasílat úkoly elektronicky. Třídy (resp. žáci), kteří nemají přístup do informačního systému Edupage, mohou úkoly získat osobně u vyučujících, případně sledujte záložku „Pro rodiče“, zde budou úkoly zveřejňovány.

Další informace budou žákům, rodičům a zaměstnancům školy předávány přes informační systém školy.

Provoz školy, resp. účast pedagogů ve škole, bude zajištěn každý pracovní den od 08:00 h do 11:40 h.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_škol

Informace MŠMT k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

tiskopis_ošetřovné

Žáci 7.A na lezecké stěně

Ve čtvrtek 20. března žáci 7.A se svým třídním učitelem jeli na školní výlet do Ústí nad Labem. Po příjezdu vlakem do Ústí jsme vyšli k rozhledně Větruši, kde jsme navštívili venkovní i zrcadlové bludiště. Pak jsme se přesunuli na lezeckou Hudy stěnu do Váňova. Zde jsme po zapůjčení veškeré lezecké výbavy skoro dvě hodiny zdolávali veškeré nástrahy lezecké stěny. Vše jsme bez problému zvládli a čekala nás zasloužená odměna v podobě hodinové rozchodu v obchodním centru Fóru. Všem se výlet moc líbil a těšíme se opět na další.

Žáci 7.A