Čarodějnice

Letošní svátek čarodějnic připadl na úterý 30. dubna. Děti ze školní družiny letos opět plnily úkoly a soutěžily v prostorách školy a družiny, kde pro ně paní vychovatelky ve spolupráci se žáky vyšších ročníků připravily strašidelné a znalostní disciplíny. Letos jsme si buřtíky neupekly, ale nepřijdeme o ně! Další akcí je Den dětí.