Dopravní výchova v 1. i 4. ročníku

Žáci 1. ročníků se zúčastnili prezentace Integrovaného záchranného systému nazvané Bezpečná cesta do školy. Straší spolužáci, z tříd 4.A a 4.B, absolvovali dopravní výchovu na dopravním hřišti v Jiráskových sadech a budou se snažit získat průkaz cyklisty.