Ekohrátky, ozdravný pobyt 4.A a 4.B v Peci pod Sněžkou

Poslední týden v březnu vyjeli čtvrťáci naší školy na chatu Lucký v Peci pod Sněžkou, kde se zúčastnili ekologického programu EKOHRÁTKY, který byl finančně podpořen Fondem životního prostředí. Pro žáky byl připraven zajímavý program. V pondělí a v úterý za nimi dorazili pedagogové z KRNAPu. Vysvětlili jim, co je to národní park, povídali o chování v této chráněné oblasti, dále se děti dověděly o endemitech ze světa rostlin a živočichů vyskytujících se pouze na území Krkonoš. V přírodě zkoušely za pomoci nahrávky přilákat našeho nejmenšího ptáčka – králíčka. A podařilo se. Další dopoledne patřilo fauně a flóře Krkonoš. Děti poznávaly živočichy podle srsti, paroží, nožek a rostliny podle obrázků. Asi nejvíce se dětem líbil celodenní výlet z Pece pod Sněžkou  autobusem do Janských Lázní odkud vyjely lanovkou na Černou horu a pěšky došly až na Hnědý vrch s rozhlednou, kterou nejodvážnější turisté zdolali. Ve čtvrtek žáci zpracovávali informace v testu, tvořili mapu výletu a plánek okolí chalupy. Závěrečný den si děti užily v Horním Maršově, kde sídlí Středisko ekologické výchovy Sever. Pro děti zde byly připraveny dílničky a tak si všichni vyrobili postavičky ze lnu, navlékali si korálky, filcovali z ovčí vlny a zkusili tkát na tkalcovském stavu.

Během celého pobytu vyplnily děti volné chvíle koulováním, bobováním a lyžováním, protože letošní příděl sněhu v Krkonoších byl skutečně bohatý a sněhová nadílka  vydržela i do závěru března.

Ozdravný pobyt s ekologickou výchovou byl velmi úspěšný, děti byly spokojené a nadšené. A to byl náš hlavní cíl.

Mgr. Ilona Futerová