Informace k přítomnosti žáků II. stupně ve škole od 8. 6. 2020

Dnem 8. 6. 2020 je možná osobní přítomnost žáků II. stupně ve škole, zejména z těchto důvodů:

  • konzultace nebo setkání s vyučujícími k objasnění učiva, zadávání individuálních úkolů apod.
  • třídnické hodiny
  • vyzvednutí školních potřeb nebo osobních věcí žáků

Pro přihlášení k osobní přítomnosti ve škole využijte systém EduPage  – přihlášení na konzultaci. Konzultace budou vypsány pro konkrétní třídu, v případě naplnění budou konzultace doplněny. Přehled konzultací ZDE.

Žák při první vstupu do školy předloží čestné prohlášení – ZDE.

Školní jídelna je v provozu. Odběr oběda v uvedený den je nutno objednat přes EduPage (součástí přihlášení na konzultaci).

Hlavní vzdělávací aktivitou i pro žáky II. stupně je stále, až do konce školní roku, vzdělávání na dálku.

Pravidla pro ochranu zdraví a provoz školy pro žáky II. stupně si pozorně přečtěte ZDE.