Karneval

Ve čtvrtek 14.2. pořádala školní družina karneval pro děti z I.stupně. Zábava byla vyčerpávající, tanečky střídaly závodivé soutěže dvojic nebo družstev. Spokojené děti byly odměněny nejen za hezké masky, ale i za vynikající výkony při soutěžích.

Vychovatelky ŠD