Kontakty

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova

Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice

IČ 46773363, DIČ CZ46773363

telefon: 416 741 361, email: [email protected]

účet školy: 123 – 1001305339/0800

datová schránka: dd7s5a8

Vedení školy:

ředitelka: Mgr. Blanka JEŽKOVÁ, tel. 739 036 330

zástupce ředitele: Mgr. Vladimír CIKNER. tel. 724 378 879

ekonomka, účetní: Ing. Lucie BUDAJOVÁ, tel. 416 74 25 37, 723 077 592

 

Pedagogický sbor, školní rok 2020/21

titul příjmení jméno funkce třídní učitel/ka
1 Mgr. Vavroušková Pavla výchovná poradkyně tel. 607 173 651
2 Kopecká Petra učitelka I.A
3 Mgr. Strejcová Michaela učitelka I.B
4 Mgr. Matoušková Veronika učitelka II.A
5 Mgr. Čámská Martina učitelka II.B
6 Mgr. Šikýřová Miloslava učitelka III.A
7 Mgr. Hasmanová Michaela učitelka III.B
8 Bc. Popelářová Ilona učitelka IV.A
9 Ing. Romová Alena učitelka IV.B
10 Jancsóvá Pavlína učitelka V.A
11 PhDr. Labudíková Jitka učitelka V.B
12 Bc. Dominová Lucie učitelka VI.A
13 Mgr. Živnůstková Pavla učitelka VI.B
14 Mgr. Mikešová Lenka učitelka VII.A
15 Mgr. Härtingová Barbora učitelka VII.B
16 Markvart Martin učitel VIII.A
17 Mgr. Hajná Andrea učitelka VIII.B
18 Bc. Jandač Vojtěch učitel IX.A
19 Vachová Lenka učitelka PT
20 Ing. Ježek Jaroslav učitel
21 Ing. Klárová Markéta učitelka
22 Mgr. Libjak Jan učitel
23 Bc. Novotný Tomáš učitel
24 Ing. Zouvalová Michaela učitelka
25 Bc. Solomina Natalja učitelka
26 Mgr. Radimský Jaroslav učitel
27 Mgr. Ježek jun. Jaroslav učitel
28 Wangle Jason lektor
29 Mgr. Šteigr Marek učitel
Vychovatelky, asistentky
titul příjmení jméno funkce
1 Hrdinová Dagmar ved. vychovatelka ŠD tel. 720 149 427
2 Bočková Jana vychovatelka ŠD
3 Veselá Jaroslava vychovatelka ŠD
4 Banachová Lenka vychovatelka ŠD
5 Gramskopfová Petra asistentka
6 Zbrojová Daniela asistentka
7 Kašparová Martina asistentka
8 Býna Aleš asistent

Správní zaměstnanci:

Martin Melmuka (školník – tel. 720 149 426), Dalibor Hubený, Jaroslav Rössler (správci sportovního areálu – tel. 724 378 861).

Uklízečky: Pojezná Radka, Himmlová Ilona, Hochbergerová Dana, Homolková Jana, Novotná Marcela, Purmová Hana, Filkevičová Miroslava.