Kontakty

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova

Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice

IČ 46773363, DIČ CZ46773363

telefon: 416 741 361, email: [email protected]

účet školy: 1002305339/0800

účet ŠD: 123 – 1002305339/0800

datová schránka: dd7s5a8

Vedení školy:

ředitelka: Mgr. Blanka JEŽKOVÁ, tel. 739 036 330. email: [email protected]

zástupce ředitele: Mgr. Vladimír CIKNER. tel. 724 378 879, email: [email protected]

ekonomka, účetní: Ing. Lucie BUDAJOVÁ, tel. 416 74 25 37, 723 077 592, email: [email protected]

výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Vavroušková, tel. 607 17 36 51

vedoucí vychovatelka ŠD: Dagmar Hrdinová, tel. 732 737 400

vychovatelka ŠK: Lucie Hamzová, tel. 724 378 855

V případě zájmu o pracovní uplatnění v naší škole, kontaktujte vedení školy. V současné době poptáváme: pedagog předmětu s výchovným zaměřením (částečný úvazek).

Pedagogický sbor, školní rok 2021/22

titul příjmení jméno funkce třídní učitel/ka
1 Mgr. Vavroušková Pavla učitelka vých.por.
2 Jancsóvá Pavlína učitelka I.A
3 Mgr. Hasmanová Michaela učitelka I.B
4 Kopecká Petra učitelka II.A
5 Mgr. Strejcová Michaela učitelka II.B
6 Mgr. Matoušková Veronika učitelka III.A
7 Mgr. Čámská Martina učitelka III.B
8 Mgr. Korábová Irena učitelka IV.A
9 PhDr. Labudíková Jitka učitelka IV.B
10 Mgr. Popelářová Ilona učitelka V.A
11 Ing. Romová Alena učitelka V.B
12 Bc. Jandač Vojtěch učitel VI.A
13 Ing. Zouvalová Michaela učitelka VI.B
14 Bc. Dominová Lucie učitelka VII.A
15 Mgr. Živnůstková Pavla učitelka VII.B
16 Mgr. Mikešová Lenka učitelka VIII.A
17 Mgr. Härtingová Barbora učitelka VIII.B
18 Markvart Martin učitel IX.A
19 Mgr. Hajná Andrea učitelka IX.B
20 Vachová Lenka učitelka PT
21 Ing. Ježek Jaroslav učitel
22 Ing. Klárová Markéta učitelka
23 Mgr. Libjak Jan učitel
24 Bc. Novotný Tomáš učitel
25 Bc. Solomina Natalja učitelka
26 Mgr. Radimský Jaroslav učitel
27 Mgr. Ježek jun. Jaroslav učitel
28 Wangle Jason lektor
29 Mgr. Šteigr Marek učitel
Vychovatelky, asistentky
titul příjmení jméno funkce
1 Hrdinová Dagmar ved. vychovatelka ŠD
2 Bočková Jana vychovatelka ŠD
3 Veselá Jaroslava vychovatelka ŠD
4 Banachová Lenka vychovatelka ŠD
5 Gramskopfová Petra vychovatelka ŠD
6 Hamzová Lucie vychovatelka ŠK
7 Zbrojová Daniela asistentka
8 Kašparová Martina asistentka

Správní zaměstnanci:

Martin Melmuka (školník – tel. 721 265 759), Dalibor Hubený, Jaroslav Rössler (správci sportovního areálu – tel. 724 378 861).

Uklízečky: Pojezná Radka, Himmlová Ilona, Hochbergerová Dana, Homolková Jana, Novotná Marcela, Purmová Hana, Filkevičová Miroslava.