Krásné vánoční svátky

Přejeme všem žákům, kantorům, vychovatelkám, asistentkám i zaměstnancům klidné vánoční svátky. Do nového roku 2022 pevné zdraví a nám všem návrat do běžného života bez karantén, distanční výuky, testování …

Děkujeme za spolupráci všem rodičům, kteří se starají o své děti a pomáhají překonat současné složité období ve vzdělávání.