Nošení roušek od 18. 9. 2020

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. 9. 2020. Tímto dnem je nařízeno pohybovat se ve vnitřních prostorách škol, včetně učeben pouze s ochranou dýchacích cest. Toto nařízení platí pro žáky a učitele II. stupně (tzn. 6. – 9. ročník). Pro žáky a učitele I. stupně platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby, toalety ap.).
Zároveň odkládáme zahájení činnosti zájmových kroužků na neurčito. O zahájení činnosti zájmových kroužků budete informováni. Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.