Od 10. 9. 2020 roušky ve škole!

V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví je povinností žáků od čtvrtka 10. 9. 2020 používat ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy. V učebnách není nutné používat roušky. Vybavte prosím své děti rouškami, sledujte aktualizované informace ve sdělovacích prostředcích.
Třídní učitelé zopakujte zásady prevence proti šíření COVID-19.
Děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví.