Od 17.5. 2021 žáci I. stupně v běžném režimu

Změny v režimu vyučování od 17. 5. 2021:

 • Třídy I. stupně (PT, 1.- 5. ročník) osobní přítomnost ve škole, tzn. ukončení rotační výuky a návrat k běžné výuce.
 • 6.A, 7.A, 8.A – distanční povinná výuka.
 • 6.B, 7.B, 8.B a 9.Aprezenční denní forma výuky.
 • Pro vyučování od 17. 5. 2021 je sestaven nový rozvrh pro výuku. Rozvrh bude do systému EduPage nahrán ve čtvrtek 13. 5. 2021. Připomínáme, že tělesná výchova bude organizována ve venkovních prostorách a žáci musí být vybaveni odpovídajícím oblečením a obuví pro tělovýchovu, vč. sáčku pro odložení roušky!
 • Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, vč. školní družiny. Zaměstnanci respirátor, žáci minimálně chirurgickou roušku.
 • Škola je povinna testovat žáky a zaměstnance školy antigenními testy. Žáci I. stupně a zaměstnanci školy 1x týdně, žáci II. stupně budou testováni 2x týdně – při příchodu do školy 1. vyučovací hodinu.
 • Vstup do budovy školy před zahájením vyučování:
  • žáci I. stupně (PT, 1. – 5. ročník) – v 07:45 h hlavním vchodem samostatně
  • žáci II. stupně (6. – 9. ročník) – v 07:45 h zadním vchodem (od hřiště), samostatně.
 • Učebny a společné prostory budou pravidelně větrány, a pokud to klimatické podmínky dovolí, mohou být některé hodiny vyučovány ve venkovních prostorách.
 • Školní družina a školní klub budou v běžném režimu, ruší se omezení a povinnost homogenních skupin.
 • Škola s ohledem na osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole již nezajišťuje péči o děti vybraných profesí.
 • Školní jídelna pokračuje v provozu. Režim odběru stravy bude řízen rozpisem.