Od 2. 11. 2020 nadále distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,
na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 30.10. 2020 se prodlužuje krizové opatření s účinností od 2. 11. 2020. To znamená, že je nadále zakázána osobní přítomnost žáků celé základní školy, vč. přípravné třídy a výuka bude probíhat distančním způsobem.
Režim tohoto distančního vzdělávání jsme již nastavili před podzimními prázdninami. Jednotlivé třídy, mají stanoveno rozvrhem, online vyučování prostřednictvím aplikace Google Meet, případně je možné zadávat úkoly přes školní informační systém EduPage.
Ministerstvo školství upozorňuje, že tato krizová opatření mohou být, na základě vyhodnocení epidemiologické situace, upravena a může dojít k znovuotevření některých ročníků dříve než před koncem nouzového stavu.
Sledujte prosím informace na školních informačních kanálech.