Organizace vyučování od 12. 4. 2021

Dnem 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole s následujícími mimořádnými opatřeními:

 • Žáci PT, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A – prezenční denní forma výuky v lichých týdnech se zahájením 12. 4. 2021
 • Žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B – prezenční denní forma výuky v sudých týdnech se zahájením 19. 4. 2021
 • Žáci 6. – 9. ročníků – pokračují v distanční formě vzdělávání
 • Pro žáky 6. – 9. tříd je možné organizovat konzultace a to v nejvyšším počtu 6 žáků
 • Pro vyučování od 12. 4. 2021 je sestaven nový rozvrh. Rozvrh bude do systému Edupage nahrán ve čtvrtek 8. 4. Upozorňujeme na rozdílné rozvrhy v lichých a sudých týdnech. Např. se při distanční výchově nebudou vyučovat předměty výchov.
 • Škola je povinna testovat žáky a zaměstnance školy 2x týdně antigenními testy (pokyny k testování v samostatném informačním letáku ZDE)
 • Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, vč. školní družiny. Zaměstnanci respirátor, žáci minimálně chirurgickou roušku.
 • Učebny a společné prostory budou pravidelně větrány a pokud to klimatické podmínky dovolí, mohou být některé hodiny vyučovány ve venkovních prostorách.
 • Školní družina bude v provozu 06:00 – 07:45 h a 11:40 – 16:00 h pro žáky PT, 1. – 5. ročníků. Ve ŠD bude zachována homogenita tříd. Před příchodem do ranní družiny je žákovi proveden test za asistence zákonného zástupce! (trvání testu min 20 min) ve vestibulu školy. Žádáme rodiče, aby činnost ŠD využívali pouze na dobu nezbytně nutnou!
 • Školní jídelna bude v provozu. Režim odběru stravy bude řízen rozpisem podle oddělení školní družiny a tímto rozpisem se řídí i žáci, kteří ŠD nenavštěvují. Tzn. není možný samostatný (individuální) odběr oběda v jídelně!
 • Vstup „třetích“ osob (mimo žáky a zaměstnance) do budovy školy je omezen. Setkání je nutno domluvit předem s vyučujícím a realizovat pouze ve vstupním vestibulu školy.
 • V době distanční výuky mají rodiče nárok na čerpání ošetřovného. Bližší informace na odkaze  ZDE.