Oslavy založení školy se vydařily

Děkujeme všem, kteří přišli oslavit 40. výročí založení školy. Po slavnostním zahájení, které obsahovalo slavnostní proslov současné paní ředitelky Blanky Ježkové,  vystoupení žáků s animovaným pásmem z dějin Litoměřic a vtipný poetický průřez (celá báseň ZDE- autor Mgr. Lenka Mikešová) z historie i současnosti školy, se dění přesunulo do školy. Velkému zájmů se těšily školní kroniky a panely s fotografiemi. Nejživěji bylo za školou ve sportovním areálu, kde si mnozí své vzpomínky na školní chvíle oživili při setkáních s bývalými kantory, vychovatelkami i spolužáky.

Slavnostní den si užili i současní žáci při sportovních soutěžích, na obří nafukovací skluzavce nebo u hasičské techniky.

Touto formou chceme vyjádřit poděkování všem kteří se podíleli na přípravách a organizaci oslav, především Městu Litoměřice, panu starostovi Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, Radě rodičů při naší škole, SDH Litoměřice a Brozany, TSM Litoměřice. K dobré zábavě patří i dobré pití a jídlo a to zajišťovali Restaurace Johannahof, Pražírna kávy Zoban, Palačinky T. Vinš.

Akci na své fotoaparáty zachytili pan Miroslav Zimmer a paní Markéta Hokrová. Díky!

Video reportáž z oslav ZDE.