Otevření dětského hřiště

V pondělí 7. října paní ředitelka Blanka Ježková, v doprovodu starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče, slavnostně převzala do užívání nové dětské hřiště, které vyrostlo na dlouho nevyužívaných pozemcích za budovou školní jídelny. Pásku přestřihl sám pan starosta, který na dotaz, jak je spokojený s tím, že se našlo využití pro prostor, který dlouho zel prázdnotou, odpověděl: „ Je to úplně ideální využití v dnešní době. Toto hřiště je otevřeno nejenom pro potřeby dětí ze školy, ale i široké veřejnosti. Musíme děti vést k pohybu, aby jen nevysedávaly u počítače.“

Radost z otevření hřiště neskrývala ani paní ředitelka, která řekla: „ Jsem moc ráda, že se podařilo získat finance na výstavbu hřiště a budeme se snažit toto hřiště stále postupně dovybavovat.“ Atletický ovál stále ještě na svou rekonstrukci čeká, ale paní ředitelka přislíbila, že jejím základním cílem je v celém areálu opravit atletickou dráhu. „To je pro mě priorita.“

Na otevření hřiště dorazil i zastupitel města Litoměřice pan Petr Hermann, který komentoval otevření hřiště: „Je velmi dobře, že děti nejen ze školy dostávají další možnost vyžití. Je potřeba, aby se děti hýbaly, pohybu mají všeobecně málo.“ Souhlasil tedy s názorem pana starosty, že je potřeba čas strávený u počítačů vyvážit pohybem.

Jakub Vítek, 8.A