Předávání pololetních vysvědčení

Žáci naší školy si ve čtvrtek 28. 1. 2021 převzali výpisy z vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020/2021. Pouze ti nejmladší, tzn. prvňáčci a druháci, si mohli vysvědčení převzít od svých učitelů ve třídách, ostatním byl výpis známek zaslán elektronicky, prostřednictvím školního informačního systému EduPage.