Projekty

Čerpáme finanční prostředky z rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ – Závěrečná zpráva o využití poskytnutých fin.prostředků 2018

SFŽPV roce 2016 jsme v rámci Programu pro zlepšení zdravotního stavu a posílení enviromentálního vědomí u dětí vyslali na pobyt do Pece pod Sněžkou 80 žáků I. a II. stupně.

Mžp

 

 

Projekt EU peníze školám je v rámci Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Podporou sedmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • přírodní vědy
  • finanční gramotnost
  • inkluzivní vzdělávání

ŠPZ ZŠ logoŠkola podporující zdraví – program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO.

 

Srdce_placka_ovoce_WEBNaše škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“. Základním cílem celého projektu „Ovoce do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až pátých ročníků základních škol.

projekt-z5Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert fond-albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma a přihlásit se může každá základní škola.

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.

atletikaAtletika pro děti – cílem programu je nabídnout rodičům a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu v podobě pravidelných atletických kroužků a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí. Hlavní cílovou skupinou jsou děti ve věku 5 – 11 let.

Čeština hrou pro cizince – v roce 2015 jsme čerpali dotační program MŠMT „Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR“ – zpráva.

Jsme školou podporující fairtrade – kampaň Města Litoměřice – info zde.