Rada rodičů

Zasedání Rady rodičů se uskutečňuje v termínech třídních schůzek s rodiči, vždy 30 min před jejich zahájením.

Termíny zasedání ve školním roce 2017/18:

5. 10. 2017

7. 12. 2017

19. 4. 2018