Rada rodičů

Zasedání Rady rodičů se uskutečňuje v termínech třídních schůzek s rodiči, vždy 30 min před jejich zahájením.

Rozpočet Rady rodičů pro školní rok 2019/20 – ZDE

Termíny zasedání ve školním roce 2019/20:

1.schůzka 9. 10. 2019 – Zápis ze zasedání

2. schůzka 15.1. 2020 – ZRUŠENA, náhradní termín bude upřesněn

3. schůzka 16. 4. 2020