Rada rodičů

Zasedání Rady rodičů se uskutečňuje v termínech třídních schůzek s rodiči, vždy 30 min před jejich zahájením. Termíny pro školní rok 2020/21 budou zveřejněny.

Na základě online schůzky byl schválen rozpočet RR na školní rok 2020/21 – ZDE.

Zároveň Rada rodičů vzala na vědomí zprávu o čerpání v loňském roce (Čerpání 2019_20) a schválila příspěvky ve výši 500,-Kč/žáka + 250,- Kč každý další sourozenec.

Zápis z online schůzky (říjen 2020) – ZDE