Rada rodičů

Zasedání Rady rodičů se uskutečňuje v termínech třídních schůzek s rodiči, vždy 30 min před jejich zahájením.

Termíny zasedání ve školním roce 2018/19:

Schválený rozpočet 2018_19

1.schůzka 11.10.2018 – Zápis ze zasedání RR

2. schůzka 6. 12. 2018

3. schůzka 24. 4. 2019