Rada rodičů

Zasedání Rady rodičů se uskutečňuje v termínech třídních schůzek s rodiči, vždy 30 min před jejich zahájením.

  1. zasedání   7. 10. 2021 – Zápis ze zasedání
  2. zasedání 28. 4. 2022 – Zápis ze zasedání

Příspěvky ve výši 500,-Kč/žáka + 250,- Kč každý další sourozenec je možno hradit bezhotovostně (pokyny ZDE) nebo hotově třídnímu učiteli.