Režim výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové,
dnem 4. 1. 2021 dochází ke změnám v režimu vyučování. Prezenční forma vyučování a osobní přítomnost žáků je povolena pouze pro žáky přípravné třídy, prvních a druhých ročníků. Ostatní ročníky (3. – 9.) budou mít povinné vzdělávaní distančně, prostřednictvím online videokonferencí (aplikace Google Meet) případně asynchronně přes zadávání úkolů (EduPage). Aktualizujte si prosím rozvrh vyučování s platností od 4. 1. 2021.
Při prezenční výuce budou zachovány kolektivy jednotlivých tříd. Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci i zaměstnanci povinni používat ochranu dýchacích cest!

Školní družina pro PT, 1. a 2. ročníky bude v provozu denně od 06:00 do 07:45 h a po skončení výuky od 11:40 do 16:00 h. Ranní družina bude organizovány v kmenových třídách v přízemí budovy, oddělní A1.

Školní jídelna bude v provozu. V jídelně se mohou stravovat žáci a zaměstnanci školy, kteří jsou na prezenčním vzdělávání. Ostatní žáci si, na základě pravidel CŠJ, mohou stravu odebírat na základě objednání.

Vstup „třetích“ osob do budovy školy je omezen!

Plánovaný lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků v termínu 9. – 16. 1. 2021 se neuskuteční. Pokud by to situace a ubytovací kapacita umožňovala přesunuli bychom tento kurz na pozdější termín. Poplatky na tento kurz mají žáci uloženy ve svých e-peněženkách. Na základě požadavku zákonných zástupců je možné tyto poplatky vrátit již v lednu 2021.