Setkání s panem starostou

Ve středu se žáci z mediálního kroužku vypravili na návštěvu radnice, kde měli domluvené setkání s panem starostou Ladislavem Chlupáčem. Pan starosta přijal tuto návštěvu ve své kanceláři a věnoval jim půl hodiny svého času, který byl využit pro zajímavé interwiev. Nebál se zodpovědět otázky, které se týkaly našeho města, zavzpomínal na nedávné oslavy výročí 800 let a coby bývalý učitel se vyjádřil i ke stavu školství, okomentoval stávku učitelů. Nevyhýbal se ani otázkám směřujícím k referendu o nemocnici, která v současné době velmi „hýbe“ naším městem. Zajímaly jsme se o to, kdy by na naší škole mohl být opraven atletický ovál. Přislíbil, že se o tuto věc bude blíže zajímat a v brzké budoucnosti nám sdělí bližší informace. Celý rozhovor probíhal ve velmi příjemné atmosféře. Děkujeme Vám, pane starosto.

Žáci 8.A