Škola se uzavírá 14.10.2020!

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je dnem 14.10. 2020 zakázaná osobní přítomnost všech žáků školy na prezenční formě vzdělávání (I. i II. stupeň). Všechny třídy naší školy tímto dnem přecházejí na distanční formu vzdělávání. Školní družina a školní jídelna jsou mimo provoz.
Ve dnech 26. 10. – 1. 11. 2020 jsou podzimní (covidové) prázdniny a výuka nebude probíhat.
Pro období 14. 10. – 23. 10. bude vytvořen speciální rozvrh výuky. Žáci se budou k výuce připojovat přes školní Google účty. Pokud žák nemá dostatečné technické vybavení budou mu zadávány úkoly prostřednictvím školního informačního systému EduPage. Detaily distančního vyučování v jednotlivých třídách budou sděleny třídními učiteli.
Upozorňujeme, že dnem 25. 8. 2020 byl novelizován Školský zákon o povinném vzdělávání žáků distančním způsobem.