Školní družina

Info pro rodiče ŠD 2019_20

 • Dodatek k vnitřnímu řádu ŠD, financování. Dokument ZDE.
 • jednotlivá oddělení školní družiny jsou k 9.9.2019 již naplněna. Přihlášky již nejsou přijímány.
 • provoz ŠD: po – pá 06:00 – 07:45 h a odpoledne po vyučování do 17:00 h, (v pá do 16:00 h).
 • časy odchodů: 13:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 h. V těchto časech jsou děti předávány rodičům v šatně školy. Žádáme rodiče, aby své děti vyzvedávali ve stanovených časech a nenarušovali tím plánovanou činnost ŠD.
 • přihláška do ŠD – ke stažení. Změny oproti původním údajům v zápisním lístku je nutno sdělit vychovatelce písemnou formou, např. do notýsku ŠD.
 • vzhledem k naplnění kapacity ŠD budou žáci V. tříd navštěvovat Školní klub
 • do Školního klubu je nutná přihláška v níž zákonný zástupce přesně uvede dobu pobytu žáka ve ŠK
 • zájmové kroužky zahajují činnost od 23. 9. 2019
 • Kroužky ŠD 2019-20
 • Kroužky keramiky seznam žáků
 • poplatky: 100,- Kč/měsíc. Platba se uskutečňuje ve dvou splátkách složenkou. Září – prosinec 400,- Kč, leden – červen 600,- Kč.
 • Telefon na vedoucí vychovatelku – 732 737 400, příp. 720 149 427.

Co by dětem nemělo chybět:

 • oblečení a obuv na ven
 • malý ručník
 • polštářek
 • papírové kapesníky
 • šňůrka na kartu do jídelny