Školní družina

 • Prázdninová družina – Info + přihláška ZDE.
 • Dodatek k vnitřnímu řádu ŠD, financování. Dokument ZDE.
 • provoz ŠD: po – pá 06:00 – 07:45 h a odpoledne po vyučování do 17:00 h, (v pá do 16:00 h).
 • časy odchodů: 13:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 h. V těchto časech jsou děti předávány rodičům v šatně školy. Žádáme rodiče, aby své děti vyzvedávali ve stanovených časech a nenarušovali tím plánovanou činnost ŠD.
 • přihláška do ŠD – ke stažení zde. Změny oproti původním údajům v zápisním lístku je nutno sdělit vychovatelce písemnou formou, např. do notýsku ŠD.
 • poplatky: 150,- Kč/měsíc. Platba se uskutečňuje ve dvou splátkách složenkou. Září – prosinec 600,- Kč, leden – červen 900,- Kč.
 • do Školního klubu je nutná přihláška v níž zákonný zástupce přesně uvede dobu pobytu žáka ve ŠK
 • zájmové kroužky zahajují činnost od 21. 9. 2020 zahájení prozatím pozastaveno!!! – přihláška na kroužky
  • upozornění: keramické kroužky jsou k 10.9.2020 zcela naplněny. Další přihlášky nemohou být přijaty!
 • Telefon na vedoucí vychovatelku – 732 737 400, příp. 720 149 427.

Co by dětem nemělo chybět:

 • oblečení a obuv na ven
 • papírové kapesníky
 • šňůrka a pouzdro na kartu do jídelny