Školní fórum

Ve středu proběhlo na naší základní škole další školní fórum. Vybraní zástupci 5. – 9 tříd prezentovali aktuální problémy na škole, měli možnost diskutovat se zástupci města a to nejen o problémech školy. Součástí školního fóra bylo i hlasování o největších osmi problémech. Téměř všichni se shodli na tom, že je asi nejvíce tíží žalostný stav atletického oválu. Oprava je bohužel stále jen ve fázi slibů a plánování. Žáci z mediálního kroužku představili na fóru projekt s názvem: Máme si kde hrát?
„Chceme tento problém více zviditelnit a v květnu bychom rádi spustili veřejnou sbírku na opravu školního hřiště“, řekl jeden z žáků mediálního kroužku. Tímto svým záměrem překvapil přítomné městské zastupitele.