Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 13. února se v odpoledních hodinách konal další ročník školního kola recitační soutěže. Také letos se klání v přednesu básní zúčastnili žáci v hojném počtu. Celkem 51 dětí soutěžilo ve 3 kategoriích. V 1. kategorii (2. a 3. třídy) se recitace nejlépe podařila Lukášovi Hubálkovi ze 2. A. a  Marku Kameníkovi ze 2. C. Oba postupují do okresního kola. Třetí místo obsadila Kristína Sedláčková ze 2. C a zaujala tak pozici náhradníka. Ve 2. kategorii (4. a 5. třídy) si skvěle vedly Veronika Čedíková a Kateřina Brechlijčuk ze 4.A a budou nás reprezentovat v okresním kole. Náhradnicí ze 3. místa je Nikol Kekrtová ze 4.A.

Letos byla zastoupena i 3. kategorie žáků 6. a 7. tříd. Zde zvítězili a do okresního kola postupují Helena Hermochová ze 6. A a Jiří Doubek ze 6. B. Jakub Skřivánek ze 6. A obsadil 3. místo a je tedy náhradníkem.

Všem recitátorkám a recitátorům děkujeme za krásné básničky a za obrovskou snahu, děkujeme také paním učitelkám a rodičům za pomoc a podporu. Našim úspěšným žákům držíme palce v okresním kole, které se uskuteční 19. března.

Mgr. Ilona Futerová