Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů. Školská rada zasedá nejméně 2x ročně, zasedání svolává předseda.

Ve dnech 9. – 11. 10. 2019 se uskutečnily doplňující volby do Školské rady – Výsledek voleb_zápis

Školská rada ZŠ Litoměřice, Havlíčkova ve složení:

 • za zřizovatele – Vrbová Markéta, Knotek Václav
 • za zákonné zástupce – Dvořák Petr, Kekrtová Daniela
 • za pedagogy – Vavroušková Pavla, Cikner Vladimír (předseda)

Zasedání ŠR:

31.8.2021 – Zápis ze zasedání 31.8.2021

14. 10. 2021 – Zápis ze zasedání ŠR

Schválená výroční zpráva za školní rok 2020/21:

 

Jednací řád ŠR

Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepční záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli
 • podává návrh na odvolání ředitele
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele

Výpis ze Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), par. 168.