Slavnostní zahájení školního roku

Po nezvykle dlouhé pauze, se před budovou naší školy opět sešli žáci, rodiče, přátelé, pedagogický sbor a zaměstnanci školy. Paní ředitelka Mgr. Blanka Ježková všechny přivítala a popřála všem pevné zdraví a hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce. Tento den však patřil především novým žákům, prvňáčkům. Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo, chodili do školy rády a odnášeli si pěkné zážitky.