Tvořivá dílna a plavání se ŠD

V sobotu se sešli děti se svými rodiči, aby si užili jarního tvořenívelikonoční tématikou. Další si mohli společně zaplavat v krytém bazénu. Vychovatelky školní družiny se na tuto tradiční akci pečlivě připravily a nabídly všem účastníkům rozmanité činnosti. Těší nás, že i letos byl zájem o tuto akci veliký a všichni, kteří do školy přišli, byli spokojeni. Děkujeme všem, kteří nás podpořili, paní asistentkám a učitelkám, které pomáhaly a šikovným pekařkám a pekařům, kteří přinesli dobroty na svačinku.

Dagmar Hrdinová