Ukliďme Česko

Sobota 6. dubna tradičně patřila celostátní akci „Ukliďme Česko“. Dobrovolníci tento den uklízejí odpadky po lidech, kteří je odhazují do přírody, přestože je kolem nás spousta kontejnerů na tříděný i směsný odpad a město Litoměřice provozuje sběrný dvůr. Ani my jsme letos nemohli chybět! Děkujeme touto cestou žákům 4.A a jejich rodičům, že jim není lhostejné, jak vypadá životní prostředí, v němž žijeme. Jsou tak vzorným příkladem pro ostatní.

Mgr. Ilona Futerová