Vyjádření ke stávce

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

rádi bychom Vás informovali o postupu naší školy ve věci stávky, která byla vyhlášena Českomoravským odborovým svazem na středu 6. 11. 2019.

Přestože s důvody ke stávce souhlasíme, pedagogický sbor se dohodl, že se zaměstnanci Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 ke stávce nepřipojí s ohledem na komplikace způsobené žákům a především rodičům.

Ve středu 6. 11. bude výuka, provoz školní družiny a školní jídelny beze změn.

Vyjadřujeme nesouhlas s formou, jak jsou prezentovány důvody ke stávce v médiích, vládou ČR, ministrem školství a premiérem. Důvodem stávky není nedůstojné handrkování se o platy, ale jedná se o celkový přístup ke školství, který je prioritou pouze v předvolebních slibech, které zůstávají pouze na papíře.

Podporujeme požadavek odborů na navyšování platů učitelů ve školství.

zaměstnanci školy