Výlet na Boreč

V úterý 8. prosince žáci 4. ročníků zažili spoustu zážitků při výletě na Boreč. Pod vedením průvodce Miloše Fejfárka z ekologického Severu a za podpory pedagogů se naučili před výstupem na tajemný kopec v přírodě  založit ohniště, rozdělat oheň a na ohni uvařit vodu v „ešusu“.  Poté jsme všichni absolvovali výstup na Boreč, při němž nás  průvodce seznámil se záhadou unikajících teplých par z kamenných prasklin. Žáci si  mohli  pukliny Boreče představit pozorováním žilnatého křišťálu pod malým ručním mikroskopem. Mimo jiné jsme na vlastní oči viděli na Boreči drobnou endemickou rostlinku Borečku, která roste na vrcholu kopce v kamenitých prasklinách. Rovněž již víme, že na Boreči se daří strakapoudům, mlokům, roháčům, střevlíkům dlouhonohým a drobným liliím, jeřabinám a dalším jedinečným organismům. Výlet se nám velice líbil, protože jsme se dozvěděli spoustu zajímavých skutečností a ještě jsme celé dopoledne strávili v pěkné přírodě tajemného kopce Boreče v Českém středohoří.

Ing. Alena Romová