Vystoupíme na oslavách města

Vážení rodiče, milí žáci,
ve středu 18. 9. 2019 se naše škola zapojí do oslav 800 let založení města Litoměřic. Přijďte se v 15:00 h podívat na Mírové náměstí na vystoupení žáků, kteří se svými učiteli nacvičili vystoupení, které charakterizuje jedno ze století našeho města. Těšíme se na Vás a věříme, že se Vám bude představení líbit.
Vladimír Cikner