Výuka I. stupeň od 25. 5. 2020

Dnem 25. 5. 2020 je možná přítomnost přihlášených žáků I. stupně ve škole. Pozorně si přečtěte informace k provozu – ZDE.

Přihlášení žáci byli rozděleni do skupin:

Čestné prohlášení (ZDE) je nutno odevzdat ráno 25. 5. 2020 určenému pedagogovi!

Školní jídelna bude v provozu. Odpolední část aktivit je pro žáky PT a 1. – 4. ročníků.