Výuka od 8. 3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, po skončení jarních prázdnin najíždí všechny ročníky na distanční výuku. Vyučování bude realizováno ve 3 úrovních:

1/ online výuka prostřednictvím aplikace Google Meet

2/ online výuka (zadávání úkolů) prostřednictvím EduPage

3/ offline výuka – úkoly v tištěné podobě, které se budou předávat žákům (zák.zástupcům) vždy v pondělí a ve středu v čase 08:00 – 09:00 h ve vestibulu školy.

V tuto dobu bude ve škole přítomen pracovník školy, který zabezpečí volný přístup do budovy.

Školní družiny a školní jídelna budou mimo provoz.

Škola může v mimořádných případech zapůjčit školní tablety (omezené množství) pro své žáky, kterým chybí potřebná technika pro online vzdělávání.

Úřední hodiny – pondělí, středa 07:30 – 11:00 h.