Výukový režim na období 12. – 23. 10. 2020

V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 8.10. 2020, č. 997 bude od 12.10.2020 do 25.10.2020 probíhat vyučování následovně:
třídám I. stupně vč. PT se stávající režim nemění.
třídy II. stupně – střídavá výuka podle rozvrhu platného od 12.10. 2020, resp. 19.10. 2020, s tím, že od 12.10. do 16.10. 2020 budou žáci tříd 6.A, 6.B, 7.A, 7.B přítomni ve škole (prezenční výuka), žáci tříd 8.A, 8.B, 9.A bez osobní přítomnosti ve škole (vzdělávání distančně). V následujícím týdnu, od 19.10. do 23.10. bude režim opačný.
Zajištění distančního vzdělávání bude organizováno podle rozvrhu platného od 12.10, resp. 19.10.2020 takto:
1/ online vyučování prostřednictvím gmailových školních účtů přes aplikace meet google (nutná odpovídající technika)
2/ elektronicky prostřednictví školního informačního systému EduPage
3/ offline, předávání tištěných úkolů, které si žáci na konkrétní den vyzvedávají ve vestibulu školy vždy mezi 8:00 – 9:00 h
Školní družina v provozu ve stávajícím režimu. Školní klub otevřen pouze pro žáky navštěvující ŠD. Školní jídelna v provozu i pro žáky, kteří mají distanční formu vzdělávání.
Tělocvičny od 9.10. 2020 pro veřejnost mimo provoz!