Žáci II. stupně rotačně od 10.5.2021 ve škole

Dnem 10. 5. 2021 je nově povolena osobní přítomnost žáků i II. stupně ve škole s následujícími mimořádnými opatřeními:

 • 6.A, 7.A, 8.A – prezenční denní forma výuky v lichých týdnech se zahájením 10. 5. 2021. V sudých týdnech povinná distanční výuka.
 • 6.B, 7.B, 8.B a 9.A – prezenční denní forma výuky v sudých týdnech se zahájením 17. 5. 2021. V lichých týdnech povinná distanční výuka.
 • Pro vyučování od 10. 5. 2021 je sestaven nový rozvrh pro výuku jak pro I. tak i II. stupeň. Rozvrh bude do systému Edupage nahrán ve čtvrtek 6. 5. 2021. Upozorňujeme na rozdílné rozvrhy v lichých a sudých týdnech. Např. se při distanční výchově nebudou vyučovat předměty výchov.
 • Do rozvrhu je mimo jiné zařazen i předmět tělesná výchovaTělesná výchova bude organizována pouze ve venkovních prostorách, bez roušky. Doporučujeme žáky vybavit pro tělesnou výchovu sportovním oděvem pro aktivity venku, vč. vhodné sportovní obuvi. Žáci budou využívat před zahájením tělesné výchovy šatny u tělocvičny.
 • Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, vč. školní družiny. Zaměstnanci respirátor, žáci minimálně chirurgickou roušku.
 • Škola je povinna testovat žáky a zaměstnance školy antigenními testy. Žáci a zaměstnanci školy jsou od 3. 5. 2021 testováni 1x týdně, žáci II. stupně budou od 10. 5. 2021 testováni 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Pokyny k testování v samostatném informačním letáku ZDE.
 • Vstup do budovy školy před zahájením vyučování bude upraven:
  • žáci I. stupně (PT, 1. – 5. ročník) – v 07:45 h hlavním vchodem samostatně
  • žáci II. stupně (6. – 9. ročník) – v 07:45 h zadním vchodem (od hřiště), samostatně.
 • Dne 10. 5., resp. 17.5. bude rozvrh upraven – 1. – 2. vyučovací hodina bude u tříd II. stupně vyučovaný předmět Osobnostně sociální výchova (třídnická hodina).
 • Učebny a společné prostory budou pravidelně větrány, a pokud to klimatické podmínky dovolí, mohou být některé hodiny vyučovány ve venkovních prostorách.
 • Školní jídelna pokračuje v provozu. Režim odběru stravy bude řízen rozpisem.