Zahájení školního roku

Vyučování bude od 1. 9. 2021 probíhat v řádné prezenční formě pro všechny žáky školy.

  1. 9. 8:00 h Slavnostní zahájení, přivítání žáků 1. tříd  – výuka do 09:40 h
  1. 9. výuka do 11:40, třídnické hodiny, (PT a 1.A,1.B do 9:40 h)
  2. 9. výuka podle rozvrhu – I. stupeň do 11:40 h, II. stupeň do 12:35 h (PT, 1.A, 1.B do 10:45 h). Od 6. 9. plnohodnotné vyučování podle rozvrhu (6. – 8. 9. PT, 1.A, 1.B max do 11:40 h)

V souladu s platnými protiepidemickými doporučeními:

  • bude ve dnech 1., 6. a 9. září provedeno preventivní screeningové testování antigenními testy (testy zn. GENRUI). U žáků PT a 1.tříd to bude 2., 6. a 9. 9. 2021.
  • všechny osoby při vstupu do budovy školy jsou povinny mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uváděn v platném opatření Ministerstva zdravotnictví. Pokud žák neabsolvuje preventivní testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.
  • testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky pro bezinfekčnost, tzn. 14 dní po dokončeném očkování, nebo prodělání onemocnění COVID 19 po dobu 180 dní od prvního pozitivního PCR testu. Obě tyto skutečnosti je nutno doložit v písemné podobě vedení školy. Taktéž je nutno doložit případný negativní výsledek testu, který byl proveden v odběrovém místě.

Školní družina i školní jídelna jsou v provozu. Režim bude organizován v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.

Činnost zájmových kroužků bude zahájena 20. 9. 2021. Přihlášky je nutno odevzdat vedoucím těchto kroužků.