Zápis

Na základě podaných žádostí o přijetí do I.tříd a kritérií pro přijetí, jsou pro povinnou školní docházku ve školním roce 2018/19 zapsáni děti pod uvedenými registračními čísly – viz seznam ZDE.

Písemné správní rozhodnutí bude zákonným zástupcům zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí do 31. 5. 2018.

V termínu 21. 6. 2018 od 16:30 h se uskuteční informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

Přijetí dětí do přípravné třídy bude zákonným zástupcům oznámeno písemným správním rozhodnutím do 31. 5. 2018. Žádáme rodiče, aby doložili dokumenty z poradenských pracovišť, pokud již tak neučinili přímo u zápisu.

Naše škola je spádovou pro níže uvedené ulice – viz Vyhláška Města Litoměřice

Zdravá škola

 • pohoda prostředí
 • smysluplné učení
 • otevřené partnerství

Nabízíme méně početné třídní kolektivy, kvalitní sportovní zázemí, velký výběr mimoškolních aktivit, vzájemný respekt a důvěru

Kontaktujte vedení školy na tel. 416 74 13 49 nebo 416 74 13 61, příp. e mail: [email protected]

 

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které do 31. 8. 2018 dovrší 6 let věku. Na přání rodičů je možno se dostavit k zápisu i s dítětem, které 6 let dovrší v období od 1. 9. do 31. 12. 2018. Rozhodnutí o přijetí takového dítěte je na řediteli školy, který posoudí zralost pro školní docházku také na základě vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně.school-68931_640

U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte.

V případě, že se nemůžete k zápisu dostavit v řádném termínu kontaktujte vedení školy a domluvte si schůzku – tel. 416 74 12 61, 416 74 13 49.

Co by měli rodiče mít s sebou k zápisu:

 1. Rodný list dítěte
 2. Občanský průkaz
 3. Pokud bude rodič žádat o odklad, měl by mít dvě doporučení (dětský lékař, Poradenské pracoviště – Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum).

Co by mělo znát Vaše dítě, než půjde do školy zapis

 1. Psychomotorický rozvoj
  • schopnost koncentrace
  • pravidelný režim
 2. Hrubá motorika
  • poskoky na jedné noze, skákání „panáka“, překážková dráha, školka, házení míčem o zeď, skákání přes gumu, běh – slalom…“
  • hry (na sochy, škatulata…)
  • schopnost relaxace (i s relaxační hudbou)
 3. Jemná motorika
  • hodně kreslit
  • práce s papírem (mačkání, trhání, stříhání…)
  • korálky, mozaiky, práce s dětskými nástroji
 4. Poznávací rozvoj, rozvoj vnímání
  • zrakové – vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, uprostřed, mezi, vedle…, rozlišování obrázků, Kimova hra…
  • sluchové – rozeznávat slabiky (slyšet, co je na začátku, na konci, uprostřed slova), vytleskávání, určování počtu slabik, hledat slova začínající stejnou hláskou,…
  • předčíselné pojmy – méně, více, stejně, větší, menší, umět přiřazovat čísla k předmětům či obrázkům
  • rozvoj řeči – zopakovat dvanáctislabičný verš, seřadit obrázky podle děje, umět popsat byt, pokoj…, dechová cvičení (čichání, nafukování, vtahování vzduchu…)
  • orientace v čase a prostoru – včera, dnes, zítra, adresa, datum narození…
  • znát – co děláme ráno, v poledne, večer, co se děje na jaře, v létě…

DESATERO ŠKOLÁKA

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, že na mě nemusí nikdo z mých kamarádů čekat.
 3. Umím si uvázat kličku na tkaničce.
 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.
 5. Poznám červenou, modrou, žlutou, zelenou, hnědou a černou barvu.
 6. Umím uklidit hračky, pastelky, knížky na místo, kam patří.
 7. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.
 8. Do aktovky si uložím věci, kam patří.
 9. Se zájmem a v klidu dovedu poslouchat maminčino vyprávění
 10. Pozorně sleduji pohádky, filmy a písničky a povídám si o nich s rodiči.

RODIČOVSKÉ DESATERO

 1. Pochvalte své dítě vždy znovu a znovu za sebemenší úspěch a to něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho přání. Vychováte tak sebevědomého jedince, který ve vás bude mít citovou oporu.
 2. Povzbuzujte své dítě, pokud má úspěchy nebo se pustilo do nové činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.
 3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok.Nesvádějte neúspěch dítěte na jiné.
 4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu. Máte-li v rodině více dětí, nesrovnávejte je.
 5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit rukama nad chováním svého potomka.
 6. Chraňte ho před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá, a hovořte o nich.
 7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná očekávání. Navažte kontakt s učitelem. Zeptejte se, co od dětí očekává a jaký dojem má ze schopností a chování dítěte. Za známky dítě neurážejte a tvrdě netrestejte. Zákaz koníčků nic nevyřeší, ba právě naopak.
 8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.
 9. Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry.
 10. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby co nejméně rozptylovalo vaše dítě.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání ZDE.