Kontakty

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova

Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice

IČ 46773363, DIČ CZ46773363

telefon: 416 741 361, email: info@zshavlickova.cz

účet školy: 1002305339/0800

účet ŠD: 123 – 1002305339/0800

datová schránka: dd7s5a8

Vedení školy:

ředitelka: Mgr. Blanka JEŽKOVÁ, tel. 416 741 349, 739 036 330. email: jezkova@zshavlickova.cz

zástupce ředitele: Mgr. Vladimír CIKNER. tel. 724 378 879, email: cikner@zshavlickova.cz

ekonomka, účetní: Ing. Lucie BUDAJOVÁ, tel. 416 74 25 37, 723 077 592, email: uctarna@zshavlickova.cz

výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Vavroušková, tel. 607 17 36 51

vedoucí vychovatelka ŠD: Dagmar Hrdinová, tel. 732 737 400

vychovatelka ŠK: Lucie Hamzová, tel. 773 03 05 44

Pedagogický sbor, školní rok 2022/23

1 Mgr. Vavroušková Pavla učitelka vých.por.
2 Mgr. Popelářová Ilona učitelka I.A
3 Mgr. Matoušková Veronika učitelka I.B
4 Mgr. Jancsóvá Pavlína učitelka II.A
5 Mgr. Hasmanová Michaela učitelka II.B
6 Kopecká Petra učitelka III.A
7 Mgr. Strejcová Michaela učitelka III.B
8 Mgr. Černá Adéla učitelka IV.A
9 Mgr. Čámská Martina učitelka IV.B
10 Mgr. Korábová Irena učitelka V.A
11 PhDr. Labudíková Jitka učitelka V.B
12 Mgr. Libjak Jan učitel VI.A
13 Mgr. Hajná Andrea učitelka VI.B
14 Ing. Jandač Vojtěch učitel VII.A
15 Ing. Zouvalová Michaela učitelka VII.B
16 Bc. Dominová Lucie učitelka VIII.A
17 Mgr. Živnůstková Pavla učitelka VIII.B
18 Mgr. Mikešová Lenka učitelka IX.A
19 Mgr. Härtingová Barbora učitelka IX.B
20 Vachová Lenka učitelka PT
21 Markvart Martin učitel
22 Ing. Ježek Jaroslav učitel
23 Ing. Klárová Markéta učitelka
24 Bc. Novotný Tomáš učitel
25 Bc. Solomina Natalja učitelka
26 Ing. Romová Alena učitelka
27 Mgr. Ježek jun. Jaroslav učitel
28 Wangle Jason lektor
29 Mgr. Šteigr Marek učitel
Vychovatelky,asistentky
titul příjmení jméno funkce
1 Hrdinová Dagmar ved. vychovatelka ŠD
2 Machová Jana vychovatelka ŠD
3 Veselá Jaroslava vychovatelka ŠD
4 Banachová Lenka vychovatelka ŠD
5 Gramskopfová Petra vychov., asist ŠD
6 Hamzová Lucie vychov., asist ŠK
7 Kašparová Martina asistentka
8 Šikýřová Miloslava asistentka
9 Grisová Kristýna asistentka

Správní zaměstnanci:

Martin Melmuka (školník – tel. 721 265 759), Dalibor Hubený, Jaroslav Rössler (správci sportovního areálu – tel. 724 378 861).

Uklízečky: Pojezná Radka, Himmlová Ilona, Hochbergerová Dana, Homolková Jana, Novotná Marcela, Purmová Hana, Filkevičová Miroslava.