Projekty

Projekty

 

 

 

 

Digitalizujeme školu – realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

Ovoce do škol, mléko do škol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Získali jsme certifikát ŠPZ ZŠ logoŠkola podporující zdraví – garant Státní zdravotní ústav.

 

 

 

 

 

 

 

STAGES – NAUČIT SE UČIT. Pedagogové ve školním roce 2018/19 absolvovali navazující semináře inovativního způsobu výuky, jejíž cílem je odhalit talent u žáků, připravit žáky na práci v rychle se měnícím světě IT technologií, pochopit tvořivost a kreativitu a zrychlit myšlení.

 

Získali jsme grant od Nadace O2 v programu O2 Chytrá škola. Podpora bude směřována na oblast digitální gramotnosti. Cílovou skupinou jsou děti, mládež, učitelé a veřejnost a smyslem je naučit správně používat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.  – viz stránky O2 Chytrá škola.

 

Naše škola je zapojena do MAP ORP Litoměřice = Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

 

 

 

 

 

 

Jsme zapojeni do projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

3VZP741 banner-ozdravne-pobyty_v7Škola má uzavřenu smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v rámci projektu „Za zdravým vzduchem“. Ze strany VZP ČR se jedná o podporu formou příspěvku do výše 1 200 Kč pro každého zúčastněného pojištěnce.

 

 

projekt-z5Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert fond-albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma a přihlásit se může každá základní škola.

 

 

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.

atletikaAtletika pro děti – cílem programu je nabídnout rodičům a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu v podobě pravidelných atletických kroužků a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí. Hlavní cílovou skupinou jsou děti ve věku 5 – 11 let.

 

Jsme školou podporující fairtrade – kampaň Města Litoměřice – info zde.