Rada rodičů

Zasedání Rady rodičů se uskutečňuje v termínech třídních schůzek s rodiči, vždy 30 min před jejich zahájením.

  1. zasedání   6. 10. 2022 – Zápis ze zasedání

Rozpočet RR – projednán a schválen na zasedání 6. 10. 2022 – ZDE.

Příspěvky ve výši 500,-Kč/žáka + 250,- Kč každý další sourozenec je možno hradit bezhotovostně (pokyny ZDE) nebo hotově třídnímu učiteli.