Školní družina

 • Seznamy přihlášených žáků do zájmových útvarů školní družiny 2022 2023
 • provoz ŠD letáček – ZDE.
 • provoz ŠD: po – pá 06:00 – 07:45 h a odpoledne po vyučování do 17:00 h, (v pá do 16:00 h).
 • časy odchodů: 13:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 h. V těchto časech jsou děti předávány rodičům v šatně školy. Žádáme rodiče, aby své děti vyzvedávali ve stanovených časech a nenarušovali tím plánovanou činnost ŠD.
 • přihláška do ŠD – formulář ZDE. Změny oproti původním údajům v zápisním lístku je nutno sdělit vychovatelce písemnou formou, např. do notýsku ŠD.
 • poplatky: 150,- Kč/měsíc. Platba se uskutečňuje ve dvou splátkách složenkou. Září – prosinec 600,- Kč, leden – červen 900,- Kč.
 • Přihláška do zájmových kroužků ŠD.
 • Přihláška do zájmových kroužků II. st, ZŠ, ŠK
 • do Školního klubu je nutná přihláška  (ZDE.), v níž zákonný zástupce přesně uvede dobu pobytu žáka ve ŠK
 • Telefon na vedoucí vychovatelku Dagmar Hrdinovou – 732 737 400.

Co by dětem nemělo chybět:

 • oblečení a obuv na ven
 • papírové kapesníky
 • šňůrka a pouzdro na kartu do jídelny