Školní fórum

V úterý 12. dubna se opět, po dvou letech, konalo v naší škole Školní fórum. Zúčastnilo se 25 vybraných žáků a žákyň z pátých až devátých tříd. V pětičlenných skupinkách diskutovali a vymýšleli, co se jim na škole i ve městě líbí a co by se mohlo zlepšit. Své návrhy prezentovali před zastupiteli města Litoměřice, panem místostarostou a paní ředitelkou. Žákům byla dána zpětná vazba, jaké projekty lze realizovat a jaké bohužel zrealizovat nejdou.

Martin Markvart