Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů. Školská rada zasedá nejméně 2x ročně, zasedání svolává předseda.

Školská rada ZŠ Litoměřice, Havlíčkova ve složení:

 • za zřizovatele – Vrbová Markéta, Knotek Václav
 • za zákonné zástupce – Dvořák Petr, Kekrtová Daniela
 • za pedagogy – Vavroušková Pavla, Cikner Vladimír (předseda)

Zasedání ŠR:

31.8.2021 – Zápis ze zasedání 31.8.2021

14. 10. 2021 – Zápis ze zasedání ŠR

15. 6. 2022 – zápis ze zasedání Školské rady

13. 10. 2022 –  Zápis ze zasedání 13. 10. 2022

Schválená výroční zpráva za školní rok 2021/22:

 • Výroční zpráva 2021_22 – ZDE
 • Přílohy 1 – ZDE
 • Příloha 2 – ZDE
 • Příloha 3 – ZDE

Jednací řád ŠR

Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepční záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli
 • podává návrh na odvolání ředitele
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele

Výpis ze Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), par. 168.