Střední školy na výstavišti

Ve dnech 4. – 5. 11. 2022 se uskuteční na výstavišti Zahrada Čech akce s názvem VÝSTAVA ŠKOL aneb VZDĚLÁNÍ BUDOUCNOSTI.

Na výstavě se budou prezentovat střední školy a učiliště. Cílem této výstavy je pomoci dětem a jejich rodičům při výběru studia a přípravě na budoucí povolání. Dále také budou mít možnost poznat více škol v jeden čas a den na jednom místě.
Akci pořádá Město Litoměřice ve spolupráci s Úřadem práce Litoměřice, který má trh práce nejlépe zmapovaný, bude na výstavě mít své infocentrum a bude nápomocen při výběru školy a následného povolání.