Konzultační hodiny

Školní rok 2022/23
Konzultační hodiny
titul příjmení jméno třídní učitel/ka konzultační hodiny
1 Mgr. Ježková Blanka ředitelka st 7:00 – 7:45
2 Mgr. Cikner Vladimír zástupce ŘŠ po 14:00 – 15:00
3 Mgr. Vavroušková Pavla vých.por. čt 13:00 – 14:00
4 Vachová Lenka PT po 7:00 – 7:45
5 Mgr. Popelářová Ilona I.A út 7:00 – 7:45
6 Mgr. Matoušková Veronika I.B út 7:00 – 7:45
7 Mgr. Jancsóvá Pavlína II.A po 7:00 – 7:45
8 Mgr. Hasmanová Michaela II.B út 7:00 – 7:45
9 Kopecká Petra III.A po 14:00 – 14:45
10 Mgr. Strejcová Michaela III.B po 7:00 – 7:45 nebo dle dohody
11 Mgr. Černá Adéla IV.A út 12:45 – 13:30
12 Mgr. Čámská Martina IV.B st 7:00 – 7:45
13 Mgr. Korábová Irena V.A út 7:00 – 7:45
14 PhDr. Labudíková Jitka V.B st 7:00 – 7:45
15 Mgr. Libjak Jan VI.A st 7:30 – 7:45
16 Mgr. Hajná Andrea VI.B čt 7:45 – 8:45 nebo dle dohody
17 Ing. Jandač Vojtěch VII.A út 7:00 – 7:45
18 Ing. Zouvalová Michaela VII.B út 14:00 – 14:30
19 Bc. Dominová Lucie VIII.A po 7:30 – 7:50
20 Mgr. Živnůstková Pavla VIII.B po 7:30 – 7:50
21 Mgr. Mikešová Lenka IX.A út 14:00 – 14:45
22 Mgr. Härtingová Barbora IX.B st 13:00 -13:45
23 Markvart Martin pá 7:30 – 8:00
24 Ing. Romová Alena st 11:30 – 11:50
25 Bc. Novotný Tomáš čt 7:30 – 7:50
26 Ing. Ježek Jaroslav čt 14:00 – 14:45
27 Ing. Klárová Markéta čt 13:30 – 14:00
28 Bc., Bc. Solomina Natalja externista po dohodě
29 Mgr. Šteigr Marek externista po dohodě
30 Mgr. Ježek Jaroslav externista po dohodě